zoeken in onze website

A A A

Gemeentebelastingen
Zutphen

Afvalstoffenheffing

Wat is het?

Voor de kosten van het ophalen en verwerken van huisvuil betaalt u belasting. Dit heet afvalstoffenheffing.

Op de website van Circulus-Berkel vindt u alle informatie over afvalinzameling in de gemeente Zutphen.

Inwoners van Apeldoorn, Lochem en Zutphen kunnen het aantal afvalaanbiedingen opvragen bij Tribuut. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar belastingen@tribuut.nl onder vermelding van het onderwerp “Ledigingen Diftar 2017”. Vermeldt u in de tekst het subjectnummer, het aanslagbiljetnummer,  uw naam en adres.