zoeken in onze website

A A A

Gemeentebelastingen
Zutphen

Kosten afvalstoffenheffing

Wat kost het?

Het bedrag dat u jaarlijks betaalt is opgebouwd uit een vast en een variabel deel. Het variabele deel is afhankelijk van de grootte van uw container en het aantal keren dat deze is aangeboden.

Maakt u gebruik van een ondergrondse container? Dan is het variabele deel afhankelijk van het aantal keren dat u hierin uw afval heeft geworpen.

De definitieve eindafrekening ontvangt u jaarlijks in februari.

In de gemeente Zutphen is het vaste jaarlijkse tarief € 121,80.

Variabel tarief (per lediging):
Grijze container 80 liter (binnenbak) € 2,70
Grijze container 140 liter € 4,75
Grijze container 240 liter € 7,95
Groene container is gratis
Ondergrondse container 60 liter € 1,70
Ondergrondse container 25 liter € 0,80

Gaat u verhuizen?

De afvalstoffenheffing betaalt u voor de periode dat u in de gemeente Zutphen staat ingeschreven. Komt u in de loop van het jaar in de gemeente Zutphen wonen, dan betaalt u naar het aantal volle maanden dat het jaar nog telt. Vertrekt u in de loop van het jaar uit de gemeente Zutphen, dan ontvangt u teruggave over de nog resterende volle maanden van het jaar. Als u verhuist, moet u zich zo snel mogelijk laten inschrijven bij de gemeente waar u gaat wonen. Als u binnen de gemeente Zutphen verhuist, ontvangt u in de meeste gevallen geen teruggave. Ook op het nieuwe adres worden immers de afvalstoffen opgehaald.

Wilt u een kopie van uw aanslag?

Een kopie van uw aanslag kunt u online opvragen bij Tribuut.