Goed geholpen, snel geregeld

Let op: het einde van de betalingstermijn van uw aanslagbiljet komt in zicht!

In februari heeft u de WOZ-beschikking en het aanslagbiljet gemeentebelastingen ontvangen.

Heeft u geen automatische incasso, dan heeft u tot en met 31 maart 2021 om het bedrag over te maken.

Als u met uw DigiD inlogt op MijnTribuut kunt u snel en gemakkelijk via iDEAL betalen of overstappen op automatische incasso. U geeft één keer een machtiging af en de betaling gaat voortaan automatisch. Zo weet u zeker dat u altijd op tijd bent met betalen.

Is uw belastingaanslag lager dan € 50,- of hoger dan € 10.000,-? Deze betaalt u, eventueel automatisch, in één keer. Andere bedragen kunt u in maximaal tien termijnen betalen.

Betaalt u niet op tijd?

Als u vooraf geen uitstel van betaling heeft gekregen en u betaalt niet op tijd, dan krijgt u een aanmaning. Hieraan zijn kosten verbonden. Betaalt u ook hierna niet (volledig), dan ontvangt u een dwangbevel. Ook hieraan zijn extra kosten verbonden. Hoe hoger het te betalen bedrag, des te hoger de extra kosten. Zijn er (tijdelijke) financiële problemen? Bespreek uw situatie met ons. Dit kan vervelende extra kosten (zoals rente) voorkomen.

Minimuminkomen of bijstandsuitkering en weinig tot geen spaartegoeden; mogelijk kwijtschelding?

U kunt misschien in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen als u een bijstandsuitkering of ander minimuminkomen en weinig tot geen spaartegoeden heeft. In dat geval hoeft u een aantal belastingen niet te betalen. Twijfelt u of u in aanmerking komt en wilt u uw situatie met ons bespreken? Neem dan gerust contact op.

Contact

Meer informatie over betalen, kwijtschelding en bezwaar maken vindt u op onze website en mogelijk wordt uw vraag beantwoord in onze veelgestelde vragen. Telefonisch zijn wij bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 08.30-17.00 uur en op vrijdag van 08.30-12.30 uur via 055 580 22 22. Een mail kunt u sturen naar info@tribuut.nl.