zoeken in onze website

A A A

Goed geholpen
Snel geregeld

Betalen

Eind februari ontvangt u de WOZ-beschikking en de aanslag gemeentebelastingen.

Hoe kunt u betalen?

Zelf overmaken

U moet uw aanslag gemeentebelastingen voor de vervaldatum van de aanslag overmaken aan Tribuut op rekeningnummer NL65 ABNA 0621 9367 15.

Betalen met automatische incasso

U kunt ook in termijnen betalen met automatische incasso. U dient ons daar dan wel zelf toestemming voor te geven. Dit kan via Online regelen. U geeft één keer een machtiging af en de betaling gaat voortaan automatisch. Zo weet u zeker dat u altijd op tijd bent met betalen.

Het aantal termijnen is gelijk aan het aantal maanden die nog in het jaar resteren. Is uw belastingaanslag echter lager dan € 50,- of hoger dan € 10.000,-? Dan wordt deze in één termijn van uw rekening afgeschreven.

Staat er niet genoeg geld op uw rekening? Dan kunnen wij het te incasseren bedrag niet van uw rekening afschrijven. Als dit gebeurt, ontvangt u hierover een brief van ons. Wij verdelen dan het openstaande saldo over de resterende termijnen. Uw termijnbedrag wordt hierdoor hoger.

U blijft zelf verantwoordelijk voor voldoende saldo op uw rekening en voor tijdige betaling. Controleer daarom altijd ook zelf op uw afschriften of het maandelijkse bedrag correct werd afgeschreven. Als de automatische incasso voor een tweede keer mislukt, dan wordt uw machtiging automatisch ingetrokken. U dient dan zelf zorg te dragen voor de betaling van het restant bedrag. Dit restant dient u dan in zijn geheel in één termijn te voldoen. Hierover ontvangt u geen brief.

Is uw machtiging ingetrokken en wilt u voor komende aanslagen toch weer met automatische incasso betalen? Dan moet u een nieuwe machtiging afgeven.
In Online regelen kunt u uw automatische incasso ook wijzigen of stopzetten.
Automatische incasso is niet mogelijk voor legesfacturen en parkeerbelasting. Alle voorwaarden over de automatische incasso vindt u in ons incassoreglement.

Mobiel betalen via SMS

In overleg met u is het ook mogelijk om uw gemeentebelasting door middel van de betaaldienst ‘Tikkie’ te voldoen. Dit is een eenmalige digitale overboeking via SMS. U ontvangt op uw smartphone een sms-bericht met hierbij een betaallink. Door te klikken op deze link belandt u in een iDeal betaalomgeving. Dit is een veilige en nieuwe manier van betalen. Wij gebruiken Tikkie uitsluitend wanneer u ons hier vooraf toestemming voor hebt gegeven via telefoon of per e-mail.

Een betaling met Tikkie gaat om technische redenen via een ander rekeningnummer dan u gewend bent van Tribuut. U kunt dit nummer niet gebruiken voor uw normale betalingen.

Als u niet op tijd betaalt

Als u vooraf geen uitstel van betaling heeft gekregen en u betaalt niet op tijd, dan krijgt u van ons een aanmaning. Hier zijn extra kosten aan verbonden. Betaalt u ook hierna niet (volledig), dan ontvangt u een dwangbevel waarvoor eveneens extra kosten in rekening wordt gebracht. Hoe hoger uw belastingaanslag is, des te hoger de extra kosten zullen zijn.
Als na de laatste betalingstermijn niet of te weinig is betaald berekenen wij rente. Het bedrag van deze rente ronden we naar beneden af op hele euro's.
De kosten bij niet tijdige betaling kunnen snel oplopen. Neem daarom tijdig contact met ons op als u de aanslag niet kunt betalen.

De deurwaarder

Voor het invorderen van niet betaalde aanslag(en) werken wij samen met Cannock Chase Public (een belastingdeurwaarderskantoor).

Wanneer een vordering eenmaal uit handen is gegeven aan de deurwaarder, dient u vanaf dat moment uw vragen en stukken te richten aan deze deurwaarder. Mocht het nodig zijn, dan stuurt de deurwaarder uw vragen en stukken aan ons door.

Wij willen graag inzicht krijgen in de reden(en) waarom het niet gelukt is om op tijd te betalen. Wij hebben daarom met Cannock Chase afgesproken dat op verschillende manieren contact met u kan worden opgenomen om u een aantal vragen te stellen over uw persoonlijke en financiële situatie. Dit kan telefonisch, via e-mail, sms of per brief zijn. Mogelijk zal de deurwaarder u ook vragen bewijsstukken aan te leveren. Misschien vindt u dit vervelend of onwenselijk. Dat begrijpen wij. Wij stellen deze vragen echter omdat wij onze dienstverlening willen verbeteren en willen voorkomen dat vorderingen ten onrechte bij de deurwaarder terecht komen. Wij vragen daarom om uw begrip.

Voor al uw vragen over een hernieuwd bevel, het treffen van een betalingsregeling of het doen van een betaling kunt u telefonisch contact opnemen met Cannock Chase Public via 088 – 116 82 22 of kijkt u eens op cannockchase.nl.

Kwijtschelding

Voor sommige gemeentelijke belastingen is het mogelijk om kwijtschelding aan te vragen. U kunt in aanmerking komen voor kwijtschelding als u een bijstandsuitkering of een ander minimuminkomen heeft. De aanslagen voor een aantal belastingen hoeft u in dat geval niet te betalen.

Het kan gebeuren dat u in het verleden automatisch kwijtschelding kreeg maar dit jaar niet meer. Dit kan het gevolg zijn van een gewijzigde persoonlijke situatie maar ook als gevolg van wetswijzigingen. U ontvangt in beide gevallen dan van ons een brief waarin we u vragen om extra informatie. Meer informatie leest u op de pagina over kwijtschelding.

Tribuut heeft regels gemaakt over hoe wordt omgegaan met het innen van de gemeentelijke belastingen. De volledige beleidsregels kunt u nalezen in de Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Tribuut.