Goed geholpen, snel geregeld

Onroerende-zaakbelasting (OZB)

Wat is onroerende-zaakbelasting (OZB)?

De onroerende-zaakbelasting (OZB) is een belasting die u betaalt over de waarde van onroerend goed. Denkt u hierbij aan woningen, bedrijven, kantoren en winkels. Ook panden in aanbouw en grond vallen hieronder. OZB is een tijdstipbelasting. De situatie op 1 januari is bepalend voor het hele jaar.

Wie betaalt onroerende-zaakbelasting (OZB)?

Eigenaren van een woning en eigenaren en/of gebruikers van een niet-woning betalen onroerende-zaakbelasting (OZB). De onroerende-zaakbelasting wordt verdeeld in twee soorten; namelijk eigenarenbelasting en gebruikersbelasting.

Eigenarenbelasting OZB

Deze OZB-belasting is voor eigenaren van een woning maar ook voor niet-woningen (hieronder vallen bijvoorbeeld bedrijfspanden, een fabriek, boerderijen of onbebouwde grond).

Gebruikersbelasting OZB

Maakt u gebruik van, of huurt u een niet-woning, dan betaalt u gebruikersbelasting. 

MijnTribuut

Door in te loggen op MijnTribuut kunt u een kopie van uw aanslagbiljet bekijken.

Openbaarheid WOZ-waarde

U kunt WOZ-waarden opvragen bij het WOZ-waardeloket. Op deze landelijke website zijn WOZ-waarden van woningen in geheel Nederland op te vragen.

Gaat u verhuizen?

Eigenaar

Bent u op 1 januari eigenaar, dan betaalt u OZB-belasting voor dat jaar. Verhuist u later in het jaar? Dan ontvangt u geen geld terug. OZB is namelijk een tijdstipbelasting. Mogelijk kan uw notaris een verrekening opstellen. Dit moet u zelf regelen.

Gebruiker

Bent u op 1 januari gebruiker, dan betaalt u OZB-belasting voor dat jaar. Bent u na 1 januari géén gebruiker meer? Dan ontvangt u geen geld terug. OZB is namelijk een tijdstipbelasting.