Goed geholpen, snel geregeld

Onze veelgestelde vragen

U heeft tot de vervaldatum op de aanslag de tijd om het aanslagbedrag over te maken aan Tribuut op rekeningnummer NL65 ABNA 0621 9367 15. In MijnTribuut kunt u snel en gemakkelijk overstappen op automatische incasso. U geeft één keer een machtiging af en de betaling gaat voortaan automatisch. Zo weet u zeker dat u altijd op tijd bent met betalen.

Belastingaanslagen lager dan € 50 en hoger dan € 10.000 betaalt u in één keer. Andere bedragen kunt in 10 termijnen betalen via automatische incasso. Regelt u het later, dan blijft het aantal maanden over dat het jaar nog heeft. Meer informatie vindt u op de pagina Betalen.

Heeft u na het verstrijken van de vervaldatum niet betaald? Dan versturen wij een aanmaning. Onder het kopje 'Betalen' kunt u lezen hoe u de gemeentebelasting kunt voldoen. Laat uw financiële situatie het niet toe om (tijdelijk) niet aan uw verplichtingen te voldoen? Zoek dan contact met ons en bespreek uw situatie. Wellicht kunnen wij een betaalafspraak maken. 

Heeft u een aanmaning ontvangen? Dan heeft u in een eerder stadium een aanslagbiljet gemeentebelasting ontvangen. Heeft u die niet ontvangen? Dan ontvangt u deze mogelijk digitaal via MijnOverheid. Dit is uw persoonlijke berichtenbox van alle overheidspost. U kunt uw aanslagbiljet ook bekijken via MijnTribuut.

Niet eens met de ontvangen aanmaning? Bel ons dan. Wij kunnen dan de ontstane situatie persoonlijk met u bespreken.

Een taxateur bepaalt de WOZ-waarde van uw woning. Tribuut kijkt bij het taxeren naar verkoopcijfers van goed vergelijkbare woningen die op of rond de waardepeildatum 1 januari van het voorafgaande jaar zijn verkocht. Aan de hand van deze verkoopcijfers berekenen we de waarde van uw woning. U kunt tevens het taxatieverslag van uw woning inzien.

Meer informatie vindt u op de pagina WOZ.

Bel ons eerst. Misschien hebben we een fout gemaakt. Dan herstellen we die graag snel voor u. Dat voorkomt dat u formeel bezwaar moet maken. U kunt ons hiervoor bellen op 055 580 22 22. Via MijnTribuut kunt u digitaal bezwaar maken tegen uw aanslag. U kunt ook schriftelijk bezwaar indienen tegen de aanslag.

Besluit u alsnog om bezwaar te maken? Dat kan binnen zes weken na ontvangst van uw aanslagbiljet. We vragen u wel om eerst te betalen. Behalve als u van ons schriftelijk uitstel van betaling heeft gekregen. Zodra wij uw bezwaar toekennen, verlagen of vernietigen wij uw aanslagbiljet. Uiteraard ontvangt u het teveel betaalde geld terug.

Meer informatie vindt u onder bezwaar maken.

Op de overzichtspagina belastingen vindt u alle belastingsoorten en de bijbehorende actuele tarieven.

U kunt uw WOZ-taxatieverslag inzien via MijnTribuut

Let op: log in met DigiD op naam van degene op wiens naam het aanslagbiljet gemeentebelasting staat.

U bent onlangs eigenaar geworden van een woning. Om de juiste WOZ-waarde (wet Waardering Onroerende Zaken) voor volgend belastingjaar te bepalen, hebben wij gegevens van uw woning en/of grond nodig. Wij vragen deze gegevens bij u op omdat wij de bij ons bekende informatie willen controleren. Ook willen wij graag weten of er sprake is van achterstallig onderhoud en wat de algehele staat van de woning is. Dit soort zaken kunnen invloed hebben op de waarde van de woning.

Ja, op basis van artikel 47 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen heeft u de verplichting om ons de gevraagde gegevens te verstrekken. Bovendien helpt dit ons een juiste waarde vast te stellen.

Het systeem verdeelt voor de automatische incasso het openstaande bedrag in gelijke delen over het aantal betaaltermijnen. Wordt het openstaande bedrag lager, dan wordt het maandbedrag lager. De 10 betalingstermijnen worden dus altijd helemaal volgemaakt. Tenzij u tussentijds het totale restbedrag met een eigen overschrijving overmaakt.