Goed geholpen, snel geregeld

Bezwaar maken

Klopt uw aanslagbiljet niet?

Bel ons! Misschien is er een fout gemaakt. Dan herstellen we die graag snel voor u. Dat voorkomt dat u formeel bezwaar moet maken. Doet u dit binnen zes weken na datum aanslagbiljet. U kunt ons hiervoor bellen op 055 580 22 22.

U wilt bezwaar maken

Besluit u om bezwaar te maken omdat u het niet eens bent met:

  • uw aanslag voor gemeentebelastingen;
  • de vastgestelde WOZ-waarde van uw pand;
  • de kosten van een aanmaning of dwangbevel;
  • de beschikking invorderingsrente.

Neem dan eerst telefonisch contact op met ons. Door er samen naar te kijken is het indienen van een bezwaarschrift misschien niet meer nodig. Telefonisch zijn wij bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 08.30–17.00 uur en op vrijdag van 08.30–12.30 uur via telefoonnummer 055 580 22 22. Let op: doet u dit binnen zes weken na datum aanslagbiljet.

Het indienen van een bezwaarschrift (zowel digitaal als schriftelijk) is gratis.

Besluit u om bezwaar te maken? Dat kan binnen zes weken na ontvangst van uw aanslagbiljet. U kunt digitaal en schriftelijk uw bezwaar indienen. Goed om te weten dat het indienen van een bezwaar niet betekent dat de betaling wordt uitgesteld. Tijdens de behandeling van uw bezwaar moet u de (termijn)bedragen betalen. Wilt u uitstel van betaling aanvragen? Dat kunt u schriftelijk doen. Stuur uw verzoek naar info@tribuut.nl of naar Postbus 280, 8160 AG Epe.

Wat zijn de vervolgstappen?

Hebben wij uw bezwaar ontvangen? Dan krijgt u een ontvangstbevestiging. Hierin staat het zaaknummer vermeld. Dit is een uniek en persoonlijk nummer. Vermeldt dit nummer bij eventuele vervolgcorrespondentie.

Uitspraak op bezwaarschrift

Zodra er een uitspraak is gedaan op uw bezwaarschrift, dan sturen wij u deze per post toe.

Wordt u in het gelijk gesteld?

Dan leest u in de brief hoe wij uw tarief gemeentebelasting herberekenen of verlagen.

Bent u het niet eens met de beslissing? 

Dan kunt u tegen de uitspraak binnen zes weken in beroep gaan. In de uitspraak staat hoe u dit moet doen. Wij proberen uw bezwaarschrift zo vlot mogelijk af te handelen.

Wat als u te laat reageert?

Maakt u later dan zes weken na de dagtekening van uw aanslagbiljet bezwaar, dan moeten wij uw bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaren. Vermeld u in ieder geval aan wat de reden is waarom u uw bezwaarschrift niet binnen de termijn hebt ingediend.