Goed geholpen, snel geregeld

Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ)

Wat is het?

De Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) bepaalt dat gemeenten jaarlijks een nieuwe waarde vaststellen voor alle onroerende zaken. Denk hierbij aan woningen, bedrijfsgebouwen en ongebouwde grond. Deze waarde wordt vastgelegd in een beschikking die u jaarlijks voor het einde van februari ontvangt (wanneer u op 1 januari eigenaar of gebruiker bent).

Korte video met uitleg

Alles rondom de WOZ-waarde leggen wij graag aan u uit in een video. Klik op de afbeelding hieronder.

Waarvoor wordt de WOZ-waarde gebruikt?

Wij gebruiken de WOZ-waarde om te bepalen hoeveel onroerende-zaakbelasting (OZB) u moet betalen. Wij geven uw WOZ-waarde ook door aan het waterschap (voor de waterschapsbelastingen) en aan de Belastingdienst (voor inkomsten-, erf- en schenkbelasting). De WOZ-waarde wordt bij sommige gemeenten tevens gebruikt voor het bepalen van de rioolheffing

Woning in aan- of verbouw

Ook een woning of bedrijfspand in aanbouw heeft een waarde, namelijk de waarde van de grond vermeerderd met de waarde van het deel van het pand dat op 1 januari van het belastingjaar gerealiseerd is. Ook deze WOZ-waarde leggen wij vast.

Een verbouwing kan invloed hebben op de WOZ-waarde. De WOZ-waarde wordt bepaald naar de toestand van het object op 1 januari van het jaar waarvoor de beschikking geldt. Vond de verbouwing plaats na 1 januari? Dan neemt de gemeente deze wijziging pas mee bij het vaststellen van de WOZ-waarde van het jaar daarop.

Meer informatie