Goed geholpen, snel geregeld

Afvalstoffenheffing

Wat is afvalstoffenheffing?

Alle huishoudens moeten afvalstoffenheffing betalen. Met deze inkomsten kan de gemeente uw huisvuil ophalen, afvoeren en verwerken. Het maakt niet uit of u daadwerkelijk gebruik maakt van deze dienst; u bent afvalstoffenheffing verschuldigd vanaf het moment dat u een woning in gebruik neemt.

MijnTribuut

Door in te loggen op MijnTribuut kunt u een kopie van uw aanslagbiljet bekijken.

Bij het submenu 'Kosten' (links op de pagina) kunt u de situatie in uw gemeente raadplegen.