Goed geholpen, snel geregeld

Bezwaar maken

U wilt bezwaar maken

Besluit u om bezwaar te maken omdat u het niet eens bent met:

  • uw aanslag voor gemeentebelastingen;
  • de vastgestelde WOZ-waarde van uw pand;
  • de kosten van een aanmaning of dwangbevel;
  • de beschikking invorderingsrente.

Dan adviseren wij u om binnen vijf weken na de dagtekening van het aanslagbiljet telefonisch contact met ons op te nemen. Wij bespreken dan graag uw situatie, waardoor het indienen van een bezwaarschrift misschien niet meer nodig is. Telefonisch zijn wij bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 08.30–17.00 uur en op vrijdag van 08.30–12.30 uur via telefoonnummer 055 580 22 22. 

Het indienen van een bezwaarschrift (zowel digitaal als schriftelijk) is gratis. Let op: u kunt alleen digitaal bezwaar maken tegen een aanslagbiljet dat betrekking heeft op het huidige belastingjaar. Wilt u digitaal bezwaar maken tegen een aanslagbiljet over een ouder belastingjaar, dan vragen wij u een bezwaarschrift te maken, te ondertekenen en te sturen naar het onderstaande postbusadres of te e-mailen naar bezwaren@tribuut.nl. Vermeld in de onderwerpregel van uw e-mail het aanslagnummer.

Besluit u om bezwaar te maken? Dat kan binnen zes weken na ontvangst van uw aanslagbiljet. Goed om te weten dat het indienen van een bezwaar niet betekent dat de betaling wordt uitgesteld. Tijdens de behandeling van uw bezwaar betaalt u de vastgestelde (termijn)bedragen. Wilt u uitstel van betaling aanvragen? Dat kunt u schriftelijk doen. Stuur uw verzoek naar info@tribuut.nl of naar Postbus 280, 8160 AG Epe. Het kan zijn dat u invorderingsrente verschuldigd bent. Mocht daar sprake van zijn, dan ontvangt u hierover vanzelf bericht.

Wat zijn de vervolgstappen?

Hebben wij uw bezwaar ontvangen? Dan krijgt u een ontvangstbevestiging. Hierin staat een uniek en persoonlijk nummer vermeld. Vermeldt dit nummer bij eventuele vervolgcorrespondentie.

Uitspraak op bezwaarschrift

Zodra er een uitspraak is gedaan op uw bezwaarschrift, dan sturen wij u deze per post toe.

Wordt u in het gelijk gesteld?

Dan leest u in de brief hoe wij uw aanslag gemeentebelasting herberekenen of verlagen.

Bent u het niet eens met de beslissing? 

Dan kunt u tegen de uitspraak binnen zes weken in beroep gaan. In de uitspraak staat hoe u dit moet doen.

Wat als u te laat reageert?

Maakt u later dan zes weken na de dagtekening van uw aanslagbiljet bezwaar, dan moeten wij uw bezwaarschrift normaal gesproken niet ontvankelijk verklaren. Geef daarom in uw bezwaarschrift aan wat de reden is waarom u het niet binnen de termijn hebt ingediend. Dan beoordelen wij of wij uw bezwaarschrift niet ontvankelijk moeten verklaren of toch in behandeling kunnen nemen.