Goed geholpen, snel geregeld

Kwijtschelding

Komt u in aanmerking voor kwijtschelding? Dit hangt af van uw persoonlijke situatie en uw financiële omstandigheden. 

Heeft u:

  • een minimum inkomen?
  • geen eigen woning met overwaarde?
  • geen voertuig dat meer waard is dan € 3.350,-?
  • niet meer dan één voertuig?
  • de aanslag nog niet of niet langer dan drie maanden geleden volledig betaald?
  • geen of een klein spaartegoed? 

Dan kan het zinvol zijn om kwijtschelding aan te vragen. U doet dit via MijnTribuut of via de QR-tag op uw aanslagbiljet. U kunt ons ook bellen.

Kostendelersnorm
Woont u met meer volwassenen in één huis? Dan geldt er een lagere kwijtscheldingsnorm. Want dan kunt u de kosten delen met deze personen. Dit noemen wij kostendelers. Huisgenoten die niet meetellen voor de kostendelersnorm zijn:

  • jongeren tot 27 jaar
  • iemand die een kamer van u huurt, of die kostganger is bij u
  • studenten met recht op studiefinanciering of op een tegemoetkoming
  • studenten in een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL-studenten)

Invorderingskosten
Komt u in aanmerking voor kwijtschelding van de gemeentebelasting, maar zijn er invorderingskosten (o.a. aanmanings- en dwangbevelkosten) in rekening gebracht? Voor de invorderingskosten is geen kwijtschelding mogelijk.