Goed geholpen, snel geregeld

Kwijtschelding

Heeft u een bijstandsuitkering of een ander minimuminkomen? Of kunt u met uw inkomen moeilijk rondkomen? Mogelijk komt u in aanmerking voor kwijtschelding. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie en uw financiële omstandigheden.

Heeft u:

  • Een minimum inkomen?
  • Geen eigen woning met overwaarde?
  • Geen voertuig dat meer waard is dan € 3.350,-?
  • Niet meer dan één voertuig?
  • De aanslag nog niet of niet langer dan drie maanden geleden volledig betaald?
  • Geen of een klein spaartegoed? 

Dan kan het zinvol zijn om kwijtschelding aan te vragen. U doet dit via MijnTribuut. U kunt ons ook bellen.

Kostendelersnorm
In 2018 zijn de kwijtscheldingsregels voor mensen die een woning met elkaar delen gewijzigd. Indien u een woning deelt met meerdere volwassenen dient namelijk rekening te worden gehouden met de kostendelersnorm op grond van de Participatiewet. Hoe meer volwassen bewoners er op één adres zijn ingeschreven, hoe lager de kwijtscheldingsnorm voor het bepalen van de betalingscapaciteit zal worden. Dit is gedaan omdat als er meer personen in één woning wonen, zij de woonlasten kunnen delen. Vandaar dat ook wel wordt gesproken van de ‘kostendelersnorm’.

De eigen partner, studenten en kostgangers (met een commerciële huurprijs) worden niet als kostendelers beschouwd. Er wordt gekeken naar het aantal kostendelers. De hoogte van het inkomen van deze kostendelers speelt hierbij geen rol.

Wel alvast betalen
Het is verstandig om wel een begin te maken met het betalen van de aanslag. Mochten wij uw verzoek om kwijtschelding afwijzen dan hoeft u niet alles ineens te betalen. Komt u in aanmerking voor kwijtschelding dan krijgt u het teveel betaalde bedrag terug.

Invorderingskosten
Komt u in aanmerking voor kwijtschelding van de gemeentebelasting, maar zijn er invorderingskosten (o.a. aanmanings- en dwangbevelkosten) in rekening gebracht? Voor de invorderingskosten is geen kwijtschelding mogelijk.

Afwijzing verzoek om kwijtschelding
Wijzen wij uw verzoek om kwijtschelding af, dan betaalt u de gemeentebelasting alsnog. Dit kan bijvoorbeeld met een machtiging automatische incasso of u maakt het geld zelf over naar rekeningnummer NL53 RABO 0374 1397 41 onder vermelding van het aanslagbiljetnummer. 

Niet eens met onze beslissing?
Wanneer u het niet eens bent met onze afwijzing van uw aanvraag, kunt u binnen tien dagen na dagtekening van de beschikking in beroep gaan bij het bestuur van Tribuut. Uw beroepschrift moet uw motivatie waarom u het niet eens bent met de beslissing bevatten evenals een handtekening. Aan het indienen en het behandelen van dit beroep zijn geen kosten verbonden. De termijn voor de afhandeling van een beroepschrift bedraagt acht weken. U ontvangt van ons een brief met een uitspraak op uw beroep.

Het is natuurlijk ook mogelijk om telefonisch contact met ons op te nemen voor meer uitleg over onze beslissing. Wij geven u graag een mondelinge toelichting.

Waterschapsbelastingen
Wij werken niet samen met andere belastingkantoren in verband met afwijkende normen. Voor vragen over kwijtschelding van de waterschapsbelastingen kunt u in onze regio terecht bij GBLT

Ik heb al kwijtschelding. Moet ik dit ieder jaar opnieuw aanvragen?

U hoeft niet opnieuw kwijtschelding aan te vragen als u voorgaand jaar kwijtschelding heeft gekregen en toestemming heeft gegeven uw gegevens te toetsen. Dit doen wij bij andere teams binnen Tribuut, de gemeente, de Belastingdienst, het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) en de RDW (de Rijksdienst voor het Wegverkeer).

Krijgt u in een jaar meerdere aanslagbiljetten? Neem dan contact op met Tribuut.

Soms kunnen wij niet alle gegevens automatisch controleren. In dat geval ontvangt u van ons eerst een verzoek om nadere informatie aan te leveren, voordat wij uw verzoek opnieuw kunnen beoordelen.

Vraagt u wel om kwijtschelding maar verleent u geen toestemming om ook de volgende jaren gegevens te controleren dan moet u steeds, nadat u een aanslagbiljet heeft ontvangen, een aanvraagformulier voor kwijtschelding indienen. Ook wanneer u wel toestemming voor een jaarlijkse automatische toets heeft gegeven, maar uw aanvraag werd afgewezen, dient u het volgende jaar zelf een aanvraag in te dienen. Wij mogen uw gegevens dan niet meer automatisch toetsen.

Hoe lang duurt de behandeling van mijn kwijtscheldingsverzoek?

Wij doen ons uiterste best om uw kwijtscheldingsverzoek binnen drie maanden af te handelen. Mochten wij nog aanvullende gegevens van u nodig hebben? Dan kan de afhandeltermijn langer duren. U ontvangt van ons altijd een brief waarin staat of u wel of niet in aanmerking komt voor kwijtschelding.