Goed geholpen, snel geregeld

Betalen

Ieder jaar ontvangt u eind februari de WOZ-beschikking en het aanslagbiljet gemeentebelastingen.

Hoe kunt u betalen?

U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van de gemeentebelastingen. U kunt dit op verschillende manieren doen.

Ik wil het bedrag zelf overmaken

U kunt uw belastingaanslag veilig en gemakkelijk betalen via iDEAL. U gaat hiervoor naar MijnTribuut en kiest voor 'Aanslagbiljet betalen met iDEAL'.

Ook kunt u het bedrag zelf overmaken op onderstaand rekeningnummer. Belangrijk is om te betalen voor de vervaldatum. Vermeld bij uw betaling altijd het aanslagnummer in de omschrijving. Betaalt u niet op tijd? Dan moeten wij helaas extra kosten in rekening brengen.

Rekeningnummer IBAN: NL65 ABNA 0621 9367 15

Ten name van: Tribuut belastingcentrum

Betalen met automatische incasso

Wilt u in meerdere termijnen betalen? Machtig ons dan voor automatische incasso. Via MijnTribuut kunt u dit zelf regelen. Het bedrag wordt iedere maand, rond de 26e, afgeschreven.

Het aantal termijnen is gelijk aan het aantal maanden die nog in het jaar resteren. Maximaal zijn dit tien termijnen. Is uw belastingaanslag echter lager dan € 50,- of hoger dan € 10.000,-? Dan wordt deze in één termijn van uw rekening afgeschreven.

Door uw gemeentebelasting te betalen door middel van een automatische incasso weet u zeker dat u altijd op tijd bent met betalen. Bovendien bespaart een automatische incasso tijd en administratieve drukte.

Is de automatische incasso niet gelukt?
Staat er niet genoeg geld op uw rekening? Dan kunnen wij het te incasseren bedrag niet van uw rekening afschrijven. Als dit gebeurt, ontvangt u de eerste keer hierover een brief van ons. Wij verdelen dan het openstaande saldo over de resterende termijnen. Uw termijnbedrag wordt hierdoor hoger.

U blijft zelf verantwoordelijk voor voldoende saldo op uw rekening en voor tijdige betaling. Controleer daarom altijd ook zelf op uw afschriften of het maandelijkse bedrag correct werd afgeschreven. Als de automatische incasso voor een tweede keer mislukt, dan wordt uw machtiging automatisch ingetrokken. U dient dan zelf zorg te dragen voor de betaling van het restant bedrag. Dit restant dient u dan in zijn geheel in één termijn te voldoen. Hierover ontvangt u geen brief.

Is uw machtiging ingetrokken en wilt u voor komende aanslagen toch weer met automatische incasso betalen? Dan moet u een nieuwe machtiging afgeven.

In MijnTribuut kunt u uw automatische incasso ook wijzigen of stopzetten.
Automatische incasso is niet mogelijk voor legesfacturen en parkeerbelasting. Alle voorwaarden over de automatische incasso vindt u in ons incassoreglement.

Maakt u gebruik van de overstapservice van uw bank?

Op het moment dat u uw betaalrekening wijzigt, bijvoorbeeld bij de overstap naar een andere bank of bij een rekeningnummerwijziging, kunt u gebruik maken van de Overstapservice. Deze service van de banken zorgt ervoor dat de incasso's gedurende dertien maanden worden doorgeleid van uw oude naar uw nieuwe rekening. Geeft u zelf uw nieuwe rekeningnummer aan ons door? Zo kan de incassoperiode vlekkeloos aansluiten op de Overstapservice. U kunt dit zelf doen via MijnTribuut.

Mobiel betalen via SMS

In overleg met u is het ook mogelijk om uw gemeentebelasting door middel van de betaaldienst ‘Tikkie’ te voldoen. Dit is een eenmalige digitale overboeking via SMS. Wij gebruiken Tikkie uitsluitend wanneer u ons hier vooraf toestemming voor hebt gegeven via telefoon of per e-mail. U ontvangt op uw smartphone een sms-bericht met hierbij een betaallink. Door te klikken op deze link belandt u in een iDeal betaalomgeving. Dit is een veilige en nieuwe manier van betalen.

Een betaling met Tikkie gaat om technische redenen via een ander rekeningnummer dan u gewend bent van Tribuut. U kunt dit nummer niet gebruiken voor uw normale betalingen.

Ik kan mijn gemeentebelasting niet betalen

Er kunnen situaties zijn waardoor u (tijdelijk) uw gemeentebelasting niet kunt betalen. Neem contact met ons op en bespreek uw situatie. Wij kunnen met u een betalingsregeling afspreken. Een eventuele aanvraag voor kwijtschelding kunt u via MijnTribuut aanvragen.

Kwijtschelding
Mogelijk heeft u geen geld om de gemeentebelasting te betalen. Voor sommige gemeentelijke belastingen is het mogelijk om kwijtschelding aan te vragen. U kunt in aanmerking komen voor kwijtschelding als u een bijstandsuitkering of een ander minimuminkomen heeft, of als u met uw inkomen moeilijk kunt rondkomen. De aanslagen voor een aantal belastingen hoeft u in dat geval niet te betalen.

Het kan gebeuren dat u in het verleden automatisch kwijtschelding kreeg maar dit jaar niet meer. Dit kan het gevolg zijn van een gewijzigde persoonlijke situatie maar ook als gevolg van wetswijzigingen. U ontvangt in beide gevallen van ons een brief waarin we u vragen om extra informatie. Meer informatie leest u op de pagina Kwijtschelding.

Geen of te late betaling/reactie; gevolgen

Betaalt u niet op tijd, of is er geen betaalafspraak met u gemaakt? Dan krijgt u van ons een aanmaning. Hier zijn extra kosten aan verbonden. Betaalt u ook hierna niet (volledig), dan ontvangt u een dwangbevel waarvoor eveneens extra kosten in rekening wordt gebracht. Hoe hoger uw belastingaanslag is, des te hoger de extra kosten zullen zijn.
Als na de vervaldatum van het aanslagbiljet niet of te weinig is betaald, berekenen wij rente. Het bedrag van deze rente ronden we naar beneden af op hele euro's.
De kosten bij niet tijdige betaling kunnen snel oplopen. Neem daarom tijdig contact met ons op als u de gemeentebelasting niet kunt betalen. Wij helpen u graag.

Blijft betaling gemeentebelasting uit?

Heeft u niet gereageerd en geen betaling van uw gemeentebelasting gedaan? Dan geven wij de vordering uit handen aan belastingdeurwaarderskantoor Cannock Chase Public.

Wanneer een vordering eenmaal uit handen is gegeven aan de deurwaarder, dient u vanaf dat moment uw vragen en stukken te richten aan deze deurwaarder. Mocht het nodig zijn, dan stuurt de deurwaarder uw vragen en stukken aan ons door.

Maatregelen in verband met coronavirus
Ter bescherming van uw gezondheid en die van de deurwaarders, zal de deurwaarder niet meer bij u aanbellen. Er wordt een brief bij u achtergelaten waarin staat dat er, in verband met de maatregelen omtrent het coronavirus, niet is aangebeld. In de brief vindt u een telefoonnummer dat u kunt bellen om uw vragen te stellen over de inhoud van de brief.

Ook houdt de deurwaarder rekening met de aangepaste maatregelen ten aanzien van de betaling van gemeentebelastingen en volgt de actuele ontwikkelingen nauwlettend. Wat deze maatregelen inhouden, leest u in artikel ‘Ondersteuning ondernemers ten aanzien van gemeentebelastingen’ op onze website.

Persoonlijk contact
Wij willen graag inzicht krijgen in de reden(en) waarom het niet gelukt is om op tijd te betalen. Wij hebben daarom met Cannock Chase afgesproken dat op verschillende manieren contact met u kan worden opgenomen om u een aantal vragen te stellen over uw persoonlijke en financiële situatie. Dit kan telefonisch, via e-mail, sms of per brief zijn. Mogelijk zal de deurwaarder u ook vragen bewijsstukken aan te leveren. Misschien vindt u dit vervelend of onwenselijk. Dat begrijpen wij. Deze vragen worden gesteld, omdat wij onze dienstverlening willen verbeteren. Zo willen wij voorkomen dat vorderingen ten onrechte bij de deurwaarder terecht komen. Wij vragen daarom om uw begrip.

Voor al uw vragen over een hernieuwd bevel, het treffen van een betaalafspraak of het doen van een betaling kunt u telefonisch contact opnemen met Cannock Chase Public via 088 – 116 82 22 of kijkt u eens op www.cannockchase.nl.