Goed geholpen, snel geregeld

Kwijtschelding

Heeft u een bijstandsuitkering of een ander minimuminkomen? Of kunt u met uw inkomen moeilijk rondkomen? Mogelijk komt u in aanmerking voor kwijtschelding. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie en uw financiële omstandigheden.

Heeft u:

  • Een minimum inkomen?
  • Geen eigen woning met overwaarde?
  • Geen voertuig dat meer waard is dan € 2.269,-?
  • Niet meer dan één voertuig?
  • De aanslag nog niet of niet langer dan drie maanden geleden volledig betaald?
  • Geen spaartegoeden volgens de door uw gemeente opgestelde maximumbedragen? Verderop deze pagina kunt de vastgestelde bedragen van uw gemeente nalezen.

Dan kan het zinvol zijn om kwijtschelding aan te vragen. U doet dit via MijnTribuut. U kunt ons ook bellen.

Hoe vraag ik kwijtschelding aan?

Het is verstandig om uw aanvraag zo spoedig mogelijk na ontvangst van het aanslagbiljet te doen. Log hiervoor in op uw persoonlijke MijnTribuut pagina. Daar vindt u het formulier Kwijtschelding.

Digitaal kwijtschelding aanvragen kan alleen voor de aanslag van het huidige jaar.

Wij werken met een geautomatiseerde gegevenstoetsing. Dit houdt in dat één keer per maand een uitwisseling van gegevens plaatsvindt. Voordeel voor u is dat u bij de aanvraag minder kopieën hoeft aan te leveren. De gegevens die worden uitgewisseld, hebben betrekking op het inkomen, bankrekeningen, banksaldo’s en voertuigbezit.
Komt u volgens de toetsing niet in aanmerking óf is de toets niet volledig? Dan vragen wij u om extra gegevens aan te leveren.

Kwijtschelding aanvragen voor oudere jaren is mogelijk, mits deze nog niet volledig zijn voldaan. Neem hiervoor contact op met ons.

Wij doen ons best uw aanvraag binnen drie maanden af te handelen. Mochten wij aanvullende gegevens nodig hebben, dan kan de afhandeltermijn langer worden.

Ik vind het lastig om mijn kwijtscheldingsaanvraag in te vullen. Wie kan mij helpen?

Afhankelijk van waar u woont, zijn er verschillende instanties die u kunnen helpen met het aanvragen van kwijtschelding. Zo is er bijvoorbeeld in Apeldoorn Stimenz/de Sociale Raadslieden met een speciaal formulierenspreekuur. In Epe kunt u een afspraak maken bij een vrijwilliger van de SWO/E. Vaak kunnen medewerkers van bijvoorbeeld de Sociale Dienst van uw gemeente, een maatschappelijk werker of een budgetcoach u ook helpen.

Voor welke belastingen kan ik kwijtschelding krijgen?

Niet voor alle gemeentelijke heffingen is kwijtschelding mogelijk. Ook is de regelgeving hierover per gemeente verschillend. Verderop deze pagina ziet u een overzicht welke gemeentelijke heffing in uw gemeente voor kwijtschelding in aanmerking komt.

Ik heb al kwijtschelding. Moet ik dit ieder jaar opnieuw aanvragen?

Als op uw aanslagbiljet staat dat u al kwijtschelding heeft, hoeft u dit niet opnieuw aan te vragen. In principe hoeft u voor de gemeentelijke belastingen maar één kwijtscheldingsverzoek per jaar in te dienen. Krijgt u in een jaar meerdere aanslagbiljetten? Neem dan contact op met Tribuut.

Hoe lang duurt de behandeling van mijn kwijtscheldingsverzoek?

Wij doen ons uiterste best om uw kwijtscheldingsverzoek binnen drie maanden af te handelen. Mochten wij nog aanvullende gegevens van u nodig hebben? Dan kan de afhandeltermijn langer duren. U ontvangt van ons altijd een brief waarin staat of u wel of niet in aanmerking komt voor kwijtschelding.

De spaartegoeden die u mag bezitten om in aanmerking te komen voor kwijtschelding zijn per gemeente vastgesteld. Hieronder sommen wij de maximaal toegestane financiële middelen per gemeente op:

Apeldoorn

Alleenstaanden en alleenstaande ouders
€ 2.269
Gehuwden/samenwonenden
€ 4.538

Epe

Geen vooraf vastgestelde bedragen. Wij maken een berekening van uw situatie conform de landelijke kwijtscheldingsregeling. Over het algemeen is de aanwezigheid van spaartegoed niet toegestaan.

Lochem

Alleenstaanden (niet pensioengerechtigd)   

€ 2.110

Alleenstaande ouders (niet pensioengerechtigd) 

€ 2.370

Gehuwden/samenwonenden (niet pensioengerechtigd)

€ 2.500

Alleenstaanden (pensioengerechtigd)  

€ 2.197

Alleenstaande ouders (pensioengerechtigd)

€ 2.455

Gehuwden/samenwonenden (pensioengerechtigd)

€ 2.570

Voorst

Geen vooraf vastgestelde bedragen. Wij maken een berekening van uw situatie conform de landelijke kwijtscheldingsregeling (keer twee). Over het algemeen is de aanwezigheid van een klein spaartegoed toegestaan.

Zutphen

Geen vooraf vastgestelde bedragen. Wij maken een berekening van uw situatie conform de landelijke kwijtscheldingsregeling. Over het algemeen is de aanwezigheid van spaartegoed niet toegestaan.

Niet voor alle gemeentelijke heffingen is kwijtschelding mogelijk. Dit kan per gemeente verschillend zijn. Hieronder omschrijven wij, per gemeente, de belastingsoort die mogelijk voor kwijtschelding in aanmerking komt.

Apeldoorn: onroerende zaak belasting, rioolheffing, afvalstoffenheffing vast, afvalstoffen variabel tot een maximumbedrag van € 69,52 in 2019 (was € 67,92 in 2018), hondenbelasting (alleen de 1e hond € 71,50), verlenging van het onderhoudsrecht graven.

Epe: rioolheffing gebruikersdeel, afvalstoffenheffing

Lochem: rioolheffing, afvalstoffenheffing vast, afvalstoffenheffing variabel met maximumbedragen (11x container grijs € 87,01, 7x container groen € 19,60, 22x grijze zak € 49,72, 48x groene zak € 38,40)

Voorst: onroerende zaak belasting, rioolheffing, afvalstoffenheffing vast, afvalstoffenheffing variabel.

Zutphen: rioolheffing gebruikersdeel (0-500 m3 waterverbruik), afvalstoffenheffing vast, hondenbelasting (alleen 1e hond € 77,20)

Wel alvast betalen
Het is verstandig om wel te beginnen met het betalen van de aanslag in termijnen. Als wij uw verzoek om kwijtschelding afwijzen, hoeft u niet alles tegelijk te betalen. Komt u wel in aanmerking voor kwijtschelding, dan krijgt u het teveel betaalde bedrag terug.

Invorderingskosten
Komt u in aanmerking voor kwijtschelding van de gemeentebelasting, maar zijn er invorderingskosten (o.a. aanmanings- en dwangbevelkosten) in rekening gebracht? Dan wordt de kwijtschelding pas verleend op het moment dat u de kosten heeft betaald. Kwijtschelding van de invorderingskosten is dus niet mogelijk.

Waterschapsbelastingen
Wij werken niet samen met andere belastingkantoren in verband met afwijkende normen.

(Niet) Jaarlijks aanvragen
U hoeft niet opnieuw kwijtschelding aan te vragen als u kwijtschelding heeft gekregen en toestemming heeft gegeven om in de toekomst gegevens te controleren of op te vragen bij andere teams binnen Tribuut, de gemeente, de Belastingdienst, het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) en de RDW (de Rijksdienst voor het Wegverkeer). Als u in aanmerking komt voor automatische kwijtschelding hoeft u verder niets te doen. U ontvangt in het begin van het nieuwe jaar bericht van ons.

Soms kunnen wij niet alle gegevens automatisch controleren. In dat geval ontvangt u van ons eerst een verzoek om nadere informatie aan te leveren, voordat wij uw verzoek opnieuw kunnen beoordelen.

Vraagt u wel om kwijtschelding maar verleent u geen toestemming om ook de volgende jaren gegevens te controleren dan moet u steeds, nadat u een aanslagbiljet heeft ontvangen, een aanvraagformulier voor kwijtschelding indienen. Ook wanneer u wel toestemming voor een jaarlijkse automatische toets heeft gegeven, maar uw aanvraag werd afgewezen, dient u het volgende jaar zelf een aanvraag in te dienen. Wij mogen uw gegevens dan niet meer automatisch toetsen.

Kostendelersnorm

In 2018 zijn de kwijtscheldingsregels voor mensen die een woning met elkaar delen gewijzigd. Indien u een woning deelt met meerdere volwassenen dient namelijk rekening te worden gehouden met de kostendelersnorm op grond van de Participatiewet. Als er meerdere volwassenen in één woning wonen, kunnen zij de woonkosten delen. Hoe meer volwassen bewoners er op één adres zijn ingeschreven, hoe lager de kwijtscheldingsnorm voor het bepalen van de betalingscapaciteit zal worden. Dit is gedaan omdat als er meer personen in één woning wonen, zij de woonlasten kunnen delen. Vandaar dat ook wel wordt gesproken van de ‘kostendelersnorm’.

De eigen partner, studenten en kostgangers (met een commerciële huurprijs) worden niet als kostendelers beschouwd. Er wordt gekeken naar het aantal kostendelers. De hoogte van het inkomen van deze kostendelers speelt hierbij geen rol.

Hulp bij aanvragen
Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. 

Afwijzing verzoek om kwijtschelding
Wijzen wij uw verzoek om kwijtschelding af, dan betaalt u de gemeentebelasting alsnog. Dit kan bijvoorbeeld met een machtiging automatische incasso of u maakt het geld zelf over naar rekeningnummer NL65 ABNA 0621 9367 15 onder vermelding van het aanslagbiljetnummer. In het besluit staan de betalingsmogelijkheden ook vermeld.

Niet eens?
Wanneer u het oneens bent met onze afwijzing van uw aanvraag, kunt u binnen tien dagen na dagtekening van de beschikking in beroep gaan bij het bestuur van Tribuut. Uw beroepschrift moet uw motivatie waarom u het niet eens bent met de beslissing bevatten evenals een handtekening. Aan het indienen en het behandelen van dit beroep zijn geen kosten verbonden. De termijn voor de afhandeling van een beroepschrift bedraagt acht weken. U ontvangt van ons een brief met een uitspraak op uw beroep.

Kwijtscheldingbesluiten per gemeente