Goed geholpen, snel geregeld

Rioolheffing

Wat is rioolheffing?

De rioolheffing is een belasting voor huishoudens en bedrijven die wordt geheven om het behoud en beheer van de riolering te betalen. Met de inkomsten kan de gemeente ook de maatregelen betalen die nodig zijn om het grondwater op peil te houden en regenwater te verwerken.

Wie betaalt rioolheffing?

Eigenaren en/of gebruikers van een woning of bedrijfspand betalen rioolheffing.

MijnTribuut

Door in te loggen op MijnTribuut kunt u een kopie van uw aanslagbiljet bekijken.