Goed geholpen, snel geregeld

Overlijden

De periode na het overlijden van een naaste is een verdrietige tijd. Dat realiseren wij ons. Ook wordt u mogelijk geconfronteerd met het regelen van administratieve zaken. Daar komt onvermijdelijk ook de gemeentebelasting bij. Als iemand komt te overlijden, dan geeft de gemeente dit aan ons door. Dit gaat automatisch. Wij leggen hieronder een aantal zaken uit waar u mee te maken krijgt.

Belangrijk om te weten is dat de eigenarenbelasting (zoals onroerende-zaak belastingen en rioolheffing) anders worden afgewikkeld bij overlijden dan de gebruikersbelastingen (denk hierbij aan afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting).

Eigenarenbelasting

De eigenarenbelasting (zoals onroerende-zaakbelasting en rioolheffing) lopen van 1 januari tot en met 31 december en zijn voor het gehele kalenderjaar verschuldigd. Er wordt gekeken naar de eigenaar op 1 januari. Bij overlijden gedurende het lopende kalenderjaar zijn de erfgenamen, na overlijden van de eigenaar, verantwoordelijk voor het betalen van deze belastingen.

Gebruikersbelasting

De gebruikersbelasting zoals afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting zijn belastingsoorten die lopen van 1 januari tot en met 31 december. Bij overlijden in de loop van het jaar wordt de gebruikersbelasting verminderd. Deze vermindering betreft de periode vanaf datum overlijden tot 31 december.

Een voorbeeld: is de datum van overlijden 25 mei? Dan wordt de aanslag verminderd over de maanden juni t/m december.

Vervolg gebruikersbelastingen na overlijden

Was de betaling geregeld via automatische incasso? Dan wordt het na vermindering nog te betalen bedrag afgeschreven in de nog resterende termijnen van het jaar.

  • Wij sturen een verminderingsbeschikking van de aanslag naar de erfgenamen van de overledene.
  • Blijft de partner/medebewoner op hetzelfde adres wonen? Dan ontvangt de partner/medebewoner daarna een aanslagbiljet voor de gebruikersbelastingen vanaf datum overlijden van de partner tot einde belastingjaar. Wilt u deze via automatische incasso betalen? Dan kunt u via MijnTribuut een automatische incasso regelen. Kies in het menu voor: ‘Betalen/incasso’. Daarna kiest u: ‘automatische incasso afgeven’.

Verantwoordelijkheid betaling na overlijden

Na overlijden is de erfgenaam/erfgenamen verantwoordelijk voor het betalen van de gemeentebelasting. Wij voegen ‘erven’ toe aan de naam bij de adressering en aanhef van de (digitale) post. In het geval van de eigendomsbelasting blijft dit zo totdat – op basis van een de door de notaris opgestelde verklaring van erfrecht- de tenaamstelling van het eigendom wordt gewijzigd in het Kadaster. Zodra het Kadaster de tenaamstelling heeft aangepast, wijzigen wij de naam op de biljetten/post. Dit gaat automatisch.

Onderstaande situaties kunnen zich voordoen bij overlijden van een partner/medebewoner of familielid:

U bent erfgenaam en accepteert de erfenis 
Bent u erfgenaam en accepteert u de erfenis, dan is onderstaande van belang:

  • Bent u de enige erfgenaam? Dan bent u aansprakelijk voor betaling van het volledige bedrag.
  • Zijn er meerdere erfgenamen? Dan bent u aansprakelijk voor uw erfdeel. Het verschuldigde bedrag wordt verdeeld over het aantal erfgenamen dat de erfenis aanvaardt.

U bent erfgenaam, maar u accepteert de erfenis niet
Mogelijk accepteert u de erfenis van de overledene niet. Deze keus legt de notaris vast in een ‘akte van verwerping’. U kunt een kopie van deze akte via e-mail of post naar ons toesturen. Daarna ontvangt u geen berichten meer van ons. Op de contactpagina vindt u onze gegevens.

U bent erfgenaam en u accepteert de erfenis onder voorwaarden (beneficiair)
Mogelijk heeft u de erfenis onder voorrecht van boedelbeschrijving (een beschrijving van bezittingen) geaccepteerd. U bent dan wel erfgenaam, maar draait niet op voor eventuele schulden die u moet betalen uit eigen vermogen. In dat geval wordt er een (notariële) boedelbeschrijving gemaakt. U kunt een kopie van deze boedelbeschrijving via e-mail of post naar ons toesturen. Daarna ontvangt u geen berichten meer van ons. Blijkt uit de boedelbeschrijving dat er wel tegoeden zijn, dan nemen wij contact met u op. Op de contactpagina vindt u onze gegevens.

Wij begrijpen dat bovenstaande informatie ingewikkeld is en dat u mogelijk nog vragen heeft. Bel ons gerust met uw vragen. Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 08:30 tot 17:00 uur en vrijdag van 08:30 tot 12:30 uur. U kunt ook mailen naar info@tribuut.nl.

 

Disclaimer:
Deze informatie is algemeen van aard. Voor meer specifieke informatie en een persoonlijke toelichting kunt u ons telefonisch bereiken via 055 580 22 22 of u kunt een bericht sturen naar info@tribuut.nl.