Goed geholpen, snel geregeld

Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ)

Wat is het?

De Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) bepaalt dat gemeenten jaarlijks een nieuwe waarde vaststellen voor alle onroerende zaken. Denk hierbij aan woningen, bedrijfsgebouwen en ongebouwde grond. Deze waarde wordt vastgelegd in een beschikking die u jaarlijks voor het einde van februari ontvangt (wanneer u op 1 januari eigenaar of gebruiker bent).

Waarvoor wordt de WOZ-waarde gebruikt?

Wij gebruiken de WOZ-waarde om te bepalen hoeveel onroerende-zaakbelasting (OZB) u moet betalen. Wij geven uw WOZ-waarde ook door aan het waterschap (voor de waterschapsbelastingen) en aan de Belastingdienst (voor inkomsten-, erf- en schenkbelasting). De WOZ-waarde wordt bij sommige gemeenten tevens gebruikt voor het bepalen van de rioolheffing.

Hoe wordt uw WOZ-waarde bepaald?

Onze taxateurs bepalen de WOZ-waarde van uw woning. Daarbij kijken zij naar een aantal gegevens. Deze zijn:

  • Verkoopcijfers van goed vergelijkbare objecten die rond de peildatum van het voorafgaande jaar zijn verkocht;
  • Objectgegevens van uw eigendom. Dat is niet alleen uw woning of bedrijfspand (met bijbehorende grond) maar ook overige opstallen op uw terrein. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een berging, garage of carport;
  • Uitgevoerde bouwvergunningen. Dit kan een uitbreiding van uw woning zijn, een gerealiseerde aanbouw of een dakkapel.

Meetmethode WOZ-waarde 

De Wet WOZ is gewijzigd vanaf 2021. Tot en met het jaar 2020 was de inhoud (m3) de basis voor de WOZ-waarde. Vanaf 2021 is dit gebruiksoppervlakte (m2). Deze wijziging is landelijk besloten. Onze taxateurs hebben door middel van een onderzoek voor alle woningen in uw gemeente de gebruiksoppervlakte(n) berekend. Mogelijk is door deze nieuwe meetmethode de waarde van uw woning anders. Uit ons onderzoek bleek dat een aantal WOZ-waarden in het verleden niet juist zijn vastgesteld. Dit is nu gecorrigeerd. U kunt de gebruiksoppervlakte van uw woning vinden in het taxatieverslag.

Taxatieverslag bekijken

Via MijnTribuut kunt u uw WOZ-taxatieverslag bekijken. 

Hoe kunt u een WOZ-beschikking opvragen?

Als u eind februari geen WOZ-beschikking heeft ontvangen, dan kunt u deze alsnog opvragen als u:

  • mede-eigenaar of medegebruiker van de onroerende zaak bent;
  • na 1 januari de nieuwe eigenaar of gebruiker bent geworden;
  • of erfgenaam bent en de WOZ-waarde nodig heeft voor het berekenen van schenk- en erfbelasting. Dit moet u bewijzen door documenten te laten zien waaruit blijkt dat u erfgenaam bent.

De WOZ-beschikking kunt u opvragen door een e-mail te sturen naar info@tribuut.nl. In deze e-mail vermeldt u: uw naam, uw adres en u voegt (bewijs)documenten toe. De beschikking versturen wij dan zo snel mogelijk.

Woning in aan- of verbouw

Ook een woning of bedrijfspand in aanbouw heeft een waarde, namelijk de waarde van de grond vermeerderd met de waarde van het deel van het pand dat op 1 januari van het belastingjaar gerealiseerd is. Ook deze WOZ-waarde leggen wij vast.

Een verbouwing kan invloed hebben op de WOZ-waarde. De WOZ-waarde wordt bepaald naar de toestand van het object op 1 januari van het jaar waarvoor de beschikking geldt. Vond de verbouwing plaats na 1 januari? Dan neemt de gemeente deze wijziging pas mee bij het vaststellen van de WOZ-waarde van het jaar daarop.

Meer informatie