Goed geholpen, snel geregeld

Ondersteuning ondernemers inzake betaling gemeentebelastingen

Heeft u op dit moment (tijdelijke) betalingsproblemen als gevolg van de coronamaatregelen? Ondernemers en zzp-ers die rechtstreeks financieel getroffen worden door de coronamaatregelen kunnen bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor alle gemeentebelastingen.

Heeft u al eerder (betaal)afspraken met ons gemaakt?

Ook als u al eerder (betaal)afspraken met ons heeft gemaakt en u kunt deze - als gevolg van de nieuwe maatregelen - niet nakomen, dan zien wij graag dat u opnieuw contact met ons opneemt om uw situatie te bespreken.

Hoe vraagt u uitstel aan?

Bent u ondernemer/zzp-er en heeft u of verwacht u betalingsproblemen om uw aanslag gemeentebelastingen tijdig te betalen, stuur dan een e-mail naar info@tribuut.nl. Geef in deze e-mail aan:

 • wie u bent;
 • voor welke aanslag(en) u betalingsproblemen heeft;
 • hoe de maatregelen uw bedrijfsvoering beïnvloeden en
 • het telefoonnummer en eventuele andere contactgegevens waarop u te bereiken bent.

Wilt u in het onderwerp van de e-mail ‘corona’ zetten? Dan kunnen wij uw verzoek met voorrang oppakken.

Procedure

Na ontvangst van uw e-mail zullen wij (telefonisch) contact met u opnemen om uw situatie verder te bespreken. We gaan daarbij - samen met u - kijken welke (maatwerk)oplossing voor u/uw bedrijf noodzakelijk is.

Het uitgangspunt is dat de opgelegde aanslagen betaald moeten gaan worden. Daarmee bedoelen we dat deze aanslagen niet kwijtgescholden of vernietigd kunnen worden.

Natuurlijk hebben we er begrip voor als u op dit moment in een (financieel) lastige situatie bent gekomen door corona. Aan de hand van een vraag/antwoord gesprek moet duidelijk worden wat uw (on)mogelijkheden zijn om te gaan betalen. Op basis hiervan maken we afspraken met u ten aanzien van de openstaande aanslagen.

Een aantal vragen dat tijdens het gesprek aan bod komt, is bijvoorbeeld:

 • Mag uw bedrijf (weer) open en zo ja, bent u ook (weer) volledig open?
 • Heeft u uitstel van betaling aangevraagd bij de belastingdienst?
 • Heeft u verlaging van de huur aangevraagd en gekregen?
 • Heeft u nog andere verplichtingen die uitgesteld van betaling zijn?
 • Zijn er (nog andere) schulden en wat is de afbetaalverplichting?
 • Wat is uw (betalings)voorstel?
   

In enkele gevallen vragen wij u om extra informatie schriftelijk aan te leveren.