Goed geholpen, snel geregeld

Betaal uw gemeentebelasting op tijd

In februari heeft u de WOZ-beschikking en het aanslagbiljet gemeentebelastingen van ons ontvangen. Op de pagina 'betalen' leest u alles over de betaalmogelijkheden. Denk ook eens aan automatische incasso. U geeft één keer een machtiging af en de betaling gaat voortaan automatisch. Zo weet u zeker dat u altijd op tijd betaalt. 

Betaalt u niet op tijd? 

Als u vooraf geen uitstel van betaling heeft gekregen en u betaalt niet op tijd dan volgen er een aantal vervolgstappen. Denk aan een aanmaning en daarna een dwangbevel. Aan deze stappen zijn kosten verbonden. De kosten lopen hierbij op. Zijn er (tijdelijke) financiële problemen? Bespreek uw situatie met ons.  

Heeft u een minimuminkomen, bijstandsuitkering en weinig tot geen spaartegoeden?  

U kunt misschien in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentebelastingen als u een bijstandsuitkering of ander minimuminkomen en weinig tot geen spaartegoeden heeft. In dat geval hoeft u een aantal belastingen niet te betalen. Twijfelt u of u in aanmerking komt en wilt u uw situatie met ons bespreken? Neem dan contact op. 

Al uw vragen over WOZ-waarde, aanslagbiljetten en gemeentebelastingen kunt u aan ons stellen.