Goed geholpen, snel geregeld

Wat u moet weten over kwijtschelding

Vanaf 2023 zijn de kwijtscheldingsnormen uitgebreid. In veel gevallen is de regeling gunstiger. Het toekennen van kwijtschelding hangt nog steeds af van uw persoonlijke financiële situatie. Op deze website kunt u meer informatie over Kwijtschelding nalezen.
 

Kom ik in aanmerking?
Heeft u een bijstandsuitkering of een ander minimuminkomen dan kan het zinvol zijn een aanvraag kwijtschelding in te dienen. U doet dit via MijnTribuut op www.tribuut.nl. U kunt ons ook bellen via telefoonnummer 055 580 22 22 of info@tribuut.nl

 

Bent u inwoner van de gemeente Brummen?
De gemeente Brummen verleent geen kwijtschelding. Kunt u de belastingaanslag niet betalen omdat u een laag inkomen heeft? Kijk op de www.brummen.nl en klik op ‘Werk en inkomen’ en vul dan het formulier ‘Meedoen in Brummen’ in om een tegemoetkoming in de kosten aan te vragen. Bij vragen kan het Team Voor Elkaar van de gemeente Brummen u helpen. U kunt ook bellen naar  0575-568 568 (op werkdagen tussen 9 en 12 uur) of stuur een e-mail naar: info@teamvoorelkaar.nl.