Goed geholpen, snel geregeld

Klacht/compliment

Onze dienstverlening is breed en wij verstrekken op diverse manieren informatie. Zo versturen wij brieven, is er online informatie en spreken wij veel klanten aan de telefoon. Heeft u een tip of verbeterpunt voor ons? Dat horen wij graag. Door uw feedback kunnen wij onze dienstverlening verder verbeteren.

Hoe kan ik een klacht of compliment doorgeven?

Heeft u een klacht of compliment voor ons?  Dit kunt u met ons delen door middel van:

Tribuut belastingcentrum

Postbus 280
8160 AG EPE

Heeft u een klacht?

  • Wij streven naar een goede dienstverlening aan onze klanten. Helaas is het mogelijk dat er iets niet goed gaat. Als u het niet eens bent met een gedraging van medewerkers of het bestuur van Tribuut, kunt u een klacht indienen. Hieronder leest u hoe u dat kan doen. Let op: bent u het niet eens met een inhoudelijke beslissing (bijvoorbeeld de WOZ-waarde van uw pand of het niet toekennen van kwijtschelding) dan kunt u contact met ons opnemen of een bezwaar indienen via MijnTribuut.

Inhoud van uw klacht

  • Een klacht over een medewerker of ons bestuur kan per post of via de e-mail worden ingediend. Vermeld in ieder geval: uw naam, adres en woonplaats;
  • Gegevens waarop u te bereiken bent (bijvoorbeeld een telefoonnummer of e-mailadres);
  • Datum;
  • Een bondige omschrijving van uw klacht;
  • Uw handtekening.

Afhandeling

U ontvangt binnen zes weken van ons een inhoudelijke afhandeling. Mochten wij meer tijd nodig hebben dan laten wij dit weten. Bent u het niet eens met de afhandeling van uw klacht? Neem dan contact op met de Nationale Ombudsman. Meer informatie vindt u op https://www.nationaleombudsman.nl/

Meer informatie

Het bestuur van Tribuut heeft een formele klachtenregeling vastgesteld. Hierin staat beschreven hoe Tribuut met klachten om moet gaan.