Goed geholpen, snel geregeld

(interne) organisatie

De interne organisatie van ons belastingcentrum is schematisch vastgelegd in een organogram. Ook is er een overzicht van rol- en taakverdeling.