Goed geholpen, snel geregeld

Kosten rioolheffing

U woont in de gemeente Apeldoorn. In Apeldoorn bepaalt de WOZ-waarde van uw pand de hoogte van uw aanslag rioolheffing.

Kosten rioolheffing

Het tarief voor rioolheffing in Apeldoorn bedraagt een percentage van de WOZ-waarde. Dit percentage bedraagt in 2020: 0,0536.

Rekenvoorbeeld
0,0536% x WOZ-waarde = tarief rioolheffing
U bezit een woning met een WOZ-waarde van € 235.000.
U betaalt dan 0,0536% x €235.000,- = € 125,96.

U woont in de gemeente Epe. In deze gemeente zijn er verschillende rioolheffingstarieven voor eigenaren en gebruikers.

Kosten rioolheffing

De tarieven voor eigenaren en gebruikers zijn als volgt:

Tarieven 2020
eigenaren  
€   97,80 
gebruikers, 0 t/m 100 m3 waterverbruik
€   27,96 
gebruikers, 101 t/m 300 m3 waterverbruik  
€   76,32 
gebruikers, 301 t/m 600 m3 waterverbruik  
€ 183,48


U woont in de gemeente Lochem. In deze gemeente zijn er verschillende rioolheffingstarieven. Deze zijn afhankelijk van het waterverbruik.

Kosten rioolheffing

De tarieven voor Lochem zijn als volgt:

Tarieven 2020
Bij een waterverbruik van 0 tot en met 350 m3
€ 325,31  
Bij een waterverbruik van 351 tot en met 500 m3
€ 590,34
Bij een hoger waterverbruik kunt u de tarieventabel in de verordening raadplegen.


U woont in de gemeente Voorst. In deze gemeente zijn er verschillende rioolheffingstarieven. Deze zijn afhankelijk van het waterverbruik.

Kosten rioolheffing

Tarieven 2020Voor de afvoer van
€    210,32
0 t/m 500 m3 water
€    525,80
501 t/m 1.000 m3 water
€ 1.051,60
1.001 t/m 5.000 m3 water
€ 2.103,20
5.001 t/m 10.000 m3 water
€ 3.154,80
10.001 t/m 20.000 m3 water
€ 4.206,40
20.001 t/m 40.000 m3 water
€ 5.258,00
40.001 m3 en meer water

Voor bedrijfsverzamelgebouwen gelden afwijkende tarieven:

Tarief per unitIn een bedrijfsverzamelgebouw met
€ 105,16
1 of 2 bedrijfsunits
€   52,60
3 of 4 bedrijfsunits
€   35,05
5 of 6 bedrijfsunits
€   26,30
7 of 8 bedrijfsunits
€   21,05
9 of 10 bedrijfsunits
€   17,55
meer dan 10 bedrijfsunits


U woont in de gemeente Zutphen. In deze gemeente zijn er verschillende rioolheffingstarieven voor eigenaren en gebruikers. 

Kosten rioolheffing

Tarieven 2020
eigenaar:
€ 103,50
eigenaar garagebox:
€ 52,00
gebruiker:
€ 76,- (tot een verbruik van 500 m3)

Bij een hoger waterverbruik kunt u de tarieventabel in de verordening raadplegen.