Goed geholpen, snel geregeld

Verhuizen particulier

Afhankelijk van de gemeente waarin u woont is onderstaande van toepassing:

Inwoners van de gemeente Apeldoorn die:

Verhuizen naar een andere gemeente

De afvalstoffenheffing, rioolheffing en eventueel hondenbelasting betaalt u voor de periode dat u in de gemeente staat ingeschreven. Komt u in de loop van het jaar in de gemeente Apeldoorn wonen, dan is het afhankelijk van de inschrijfdatum in het landelijke bevolkingsregister (GBA/ BRP) of u voor de lopende maand wordt aangeslagen of niet. Indien u zich inschrijft in het register vóór de 16e van de maand dan wordt u ook voor deze maand aangeslagen. Vertrekt u in de loop van het jaar uit de gemeente Apeldoorn, dan ontvangt u een verminderingsbeschikking over de nog resterende volle maanden van het jaar. Schrijft u zich op of na de 16e van de maand uit bij het bevolkingsregister? U dient deze maand dan volledig te betalen.

Verhuizen binnen de eigen gemeente

Als u verhuist, moet u zich zo snel mogelijk laten inschrijven bij de gemeente waar u gaat wonen. Als u binnen de gemeente verhuist wordt uw aanslag in de meeste gevallen niet aangepast. Ook op het nieuwe adres worden immers de afvalstoffen ingezameld en zijn er voorzieningen getroffen voor het rioolstelsel.

Inwoners van de gemeentes Epe, Lochem, Voorst of Zutphen die: 

Verhuizen naar een andere gemeente

De afvalstoffenheffing, rioolheffing en eventueel hondenbelasting betaalt u voor de periode dat u in de gemeente Epe, Lochem, Voorst, of Zutphen staat ingeschreven. Komt u in de loop van het jaar in één van deze gemeentes wonen? U betaalt dan naar het aantal volle maanden dat het jaar nog telt. Vertrekt u in de loop van het jaar uit uw gemeente? U ontvangt dan een verminderingsbeschikking over de nog resterende volle maanden van het jaar.

Verhuizen binnen de eigen gemeente

Als u verhuist, moet u zich zo snel mogelijk laten inschrijven bij de gemeente waar u gaat wonen. Als u binnen de gemeente verhuist wordt uw aanslag in de meeste gevallen niet aangepast. Ook op het nieuwe adres worden immers de afvalstoffen ingezameld en zijn er voorzieningen getroffen voor het rioolstelsel.