Goed geholpen, snel geregeld

Gebruiksoppervlakte

Gebruiksoppervlakte:

Voor de waardering in het kader van de Wet WOZ (Waardering onroerende zaken) wordt de gebruiksoppervlakte als basis gebruikt. Voor het vaststellen van de gebruiksoppervlakte is in de landelijke wetgeving bepaald dat gebruik gemaakt wordt van de NEN2580 meetmethodiek. Door het hanteren van deze meetmethodiek wordt de gebruiksoppervlakte op een uniforme wijze vastgesteld. Dit zorgt landelijk voor duidelijkheid en eenheid.

Wat is gebruiksoppervlakte? 

De gebruiksoppervlakte is de oppervlakte in uw woning dat gebruikt kan worden om te wonen. Hierbij moet rekening worden gehouden dat de stahoogte minimaal 1.5 meter bedraagt. Aangebouwde onderdelen, denk hierbij aan een garage, erker of dakkapel, horen ook bij het gebruiksoppervlakte. Indien er sprake is van meerder woonlagen worden ook deze vierkantenmeters meegenomen bij het vaststellen van de gebruiksoppervlakte.

Wilt u meer weten over de gebruiksoppervlakte van uw woning of de meetinstructie downloaden? Kijk dan op www.waarderingskamer.nl en zoek op ‘meetinstructie’.