Goed geholpen, snel geregeld

Gebruiksoppervlakte

In de Wet WOZ (waardering onroerende zaken) heeft een wijziging plaatsgevonden. Besloten is om woningen landelijk hetzelfde te taxeren. Hiervoor wordt de gebruiksoppervlakte als basis gebruikt.

Wat is er veranderd?

Vanaf 2022 wordt de gebruiksoppervlakte als meetmethode (m2) de basis. Wij hebben door middel van een onderzoek voor alle woningen in uw gemeente de gebruiksoppervlakte(n) berekend. Vóór 2022 was de inhoud (m3) van uw woning de basis voor de WOZ-waarde.

Door de nieuwe meetmethode kan de waarde van uw woning anders zijn. Met het doorvoeren van de nieuwe methode zijn namelijk zoveel mogelijk kenmerken van woningen gecontroleerd. Denk bijvoorbeeld aan de aanwezigheid van aan- en bijgebouwen. Maar ook aan het bouwjaar, de ligging, de kwaliteit en de staat van onderhoud. De gebruiksoppervlakte, maar ook andere kenmerken van uw woning vindt u in het taxatieverslag. 

Wilt u meer weten over de gebruiksoppervlakte van uw woning of de meetinstructie downloaden? Kijk dan op www.waarderingskamer.nl en zoek op ‘meetinstructie’.