Goed geholpen, snel geregeld

Kosten afvalstoffenheffing

De kosten voor afvalstoffenheffing bestaan uit een vast deel en een variabel deel. Het vaste deel betaalt ieder huishouden. Het variabele deel is afhankelijk van het aantal keren dat u restafval aanbiedt of afval in de ondergrondse container heeft geworpen in het afgelopen jaar.

Vast deel: tarieven 2021

€ 267,00

Variabel deel: tarieven 2021

Volume liters Inzamelmiddel Afvalsoort Tarief per aanbieding
140 Grijze container Rest € 5,25*
140 Grijze container op afroep Rest € 7,75 (€ 5,25+ € 2,50)
*Indien u verzoekt om uw container te laten ledigen, terwijl u ook terecht kunt bij een ondergrondse inzamelcontainer zal het tarief per aanbieding verhoogd worden met €2,50 boven het eerder genoemde tarief.
140 Grijze container Rest € 5,25
20 Ondergrondse container Rest € 0,75
40 Ondergrondse container Rest € 1,50
240 Groen GFT Gratis
240 Blauw Papier Gratis
1100 Maatwerk Rest € 41,25

Kosten afvalstoffenheffing

Vast tarief per huishouden:   201,72

De kosten voor afvalstoffenheffing in de gemeente Epe bestaan vanaf 1 januari 2021 uit een vast deel en een variabel deel. Het vaste deel betaalt ieder huishouden, ongeacht het aantal personen. Het variabele deel is afhankelijk van het aantal keren dat u restafval aanbiedt of afval in de ondergrondse container heeft geworpen in het afgelopen jaar. De ledigingen van het huidige belastingjaar worden achteraf bij u rekening gebracht op de aanslag van het daaropvolgende jaar. 

Voor het in bruikleen hebben van een extra minicontainer voor restafval wordt de belasting van het vaste tarief per extra minicontainer vermeerderd met  148,32.

Variabel deel: tarieven

Volume liters Inzamelmiddel Afvalsoort Tarief per aanbieding
140 Grijze container Rest € 8,65
240 Grijze container Rest € 14,83
Kleine opening Ondergrondse container Rest € 1,39
Grote opening Ondergrondse container Rest € 2,78

Kosten reinigingsheffing

Bij bedrijven in de gemeente Epe wordt afval alleen tegen betaling opgehaald. Hiervoor gelden vanaf 1 januari 2021 onderstaande tarieven (inclusief BTW):

Vast deel: tarieven 2021

Vast tarief per bedrijfsruimte: € 244,08

Voor het in bruikleen hebben van een extra minicontainer voor restafval wordt de belasting van het vaste tarief per extra minicontainer vermeerderd met € 179,47.

Volume liters Inzamelmiddel Afvalsoort Tarief per aanbieding
140 Minicontainer Rest € 10,47
240 Minicontainer Rest € 17,94
Kleine opening Ondergrondse container Rest € 1,68
Grote opening Ondergrondse container Rest € 3,36

Kosten afvalstoffenheffing

De kosten voor afvalstoffenheffing bestaan uit een vast deel en een variabel deel. Het vaste deel betaalt ieder huishouden. Het variabele deel is afhankelijk van het aantal keren dat u restafval aanbiedt of afval in de ondergrondse container heeft geworpen in het afgelopen jaar.

Vast deel: tarieven 2021

Vast tarief per huishouden: € 182,00

Variabel deel: tarieven 2021

Variabel tarief containers
Container voor restafval
€ 8,80 (per aanbieding)
Container voor gft 
€ 2,50 (per aanbieding)
Variabel tarief ondergrondse containers
Ondergrondse container voor restafval 
€ 2,50 (per inworp)
Ondergrondse container voor gft 
€ 0,70 (per inworp)


Kosten afvalstoffenheffing

De kosten voor afvalstoffenheffing bestaan uit een vast deel en een variabel deel. Het vaste deel betaalt ieder huishouden. Het variabele deel is afhankelijk van het aantal keren dat u restafval aanbiedt of afval in de ondergrondse container heeft geworpen in het afgelopen jaar.

Tarieven 2021
Vast tarief per huishouden:
€ 162,05
Vast tarief extra container met grijze deksel: 
€ 36,40
Vast tarief extra container met groene deksel:
€ 36,40
Tarief 2021
Per aanbieding container met een grijze deksel:
 € 5,30

Bewoners van appartementen en aanleunwoningen met een gezamenlijke container gebruiken de Voorster Afvalzak voor restafval. Deze koopt u zelf. Uw jaarlijkse aanslag voor afvalstoffenheffing bestaat alleen uit het vaste bedrag dat aan elk huishouden in Voorst in rekening wordt gebracht.

Prijzen Voorster afvalzak
Inhoud 12,5 liter, per set van 26 stuks: € 9,55
Inhoud 25 liter, per set van 26 stuks: € 19,10
Inhoud 50 liter, per set van 26 stuks: € 38,25

Reinigingsheffing

Bij bedrijven in de gemeente Voorst geldt dat afval alleen tegen betaling wordt opgehaald. Hiervoor gelden onderstaande tarieven (inclusief BTW):

Tarieven 2021
Vast tarief € 196,05
Extra container grijs/groen € 44,00
Tarief 2021
Aanbieding grijze container € 6,40

Kosten afvalstoffenheffing

De kosten voor afvalstoffenheffing bestaan uit een vast deel en een variabel deel. Het vaste deel betaalt ieder huishouden. Het variabele deel is afhankelijk van het aantal keren dat u restafval aanbiedt of afval in de ondergrondse container heeft geworpen in het afgelopen belastingjaar.

Tarief 2021
Vast tarief per huishouden         
€ 203,16
Tarieven 2021
Variabel (per lediging)
Grijze container 80 liter (binnenbak)
€ 2,90
Grijze container 140 liter 
€ 5,20
Grijze container 240 liter 
€ 9,10
Groene container gratis
Ondergrondse container 60 liter 
€ 1,95
Ondergrondse container 30 liter 
€ 1,05