Goed geholpen, snel geregeld

Medisch afval

Medisch afval

Inwoners van de gemeente Apeldoorn die vanwege medische redenen meer afval produceren, kunnen een tegemoetkoming aanvragen via de gemeente Apeldoorn. Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u op regeling medisch afval Apeldoorn.

Medisch afval

De gemeente Brummen biedt een aantal opties aan om uw afval toch goed te kunnen afvoeren. Stuur uw verzoek om vrijstelling, plus kopie factuur van de apotheek of pakbon naar belastingen@tribuut.nl of per post naar: Tribuut (Belastingen), postbus 280, 8160 AG Epe. Heeft u de afgelopen jaren al vrijstelling ontvangen? Dan hoeft u dit niet nogmaals aan te vragen.

Medisch afval

Heeft u veel medisch afval? Lees dan de informatie op de site van de Gemeente Epe: www.epe.nl.

Medisch afval

Inwoners van de gemeente Lochem die vanwege medische redenen meer afval produceren, kunnen een tegemoetkoming aanvragen. Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u op www.lochem.nl.

Medisch afval

Inwoners van de gemeente Voorst die vanwege medische redenen meer afval produceren, kunnen een tegemoetkoming aanvragen. Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u op www.voorst.nl.

Medisch afval

Inwoners van de gemeente Zutphen die vanwege een ziekte of handicap veel medisch afval produceren, kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage afvalstoffenheffing en een extra grijze container. Download het Aanvraagformulier bijdrage afvalstoffenheffing en volg de instructies. Het is goed om te weten dat Tribuut de aanvraag in behandeling neemt en beoordeelt, uw gemeente verzorgt de eventuele uitbetaling. Dit is na afloop van het belastingjaar.