Goed geholpen, snel geregeld

Medisch afval

Medisch afval

Inwoners van Apeldoorn die vanwege medische redenen meer afval produceren, kunnen een tegemoetkoming aanvragen via de gemeente Apeldoorn. Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u op regeling medisch afval Apeldoorn.

Medisch afval

Inwoners van Epe die vanwege medische redenen meer afval produceren, kunnen een extra grijze container aanvragen. Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u op www.epe.nl.

Medisch afval

Inwoners van Lochem die vanwege medische redenen meer afval produceren, kunnen een tegemoetkoming aanvragen. Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u op www.lochem.nl.

Medisch afval

Inwoners van Voorst die vanwege medische redenen meer afval produceren, kunnen een tegemoetkoming aanvragen. Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u op www.voorst.nl.

Medisch afval

Inwoners van de gemeente Zutphen die vanwege een ziekte of handicap veel medisch afval produceren, kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage afvalstoffenheffing en een extra grijze container. Download het Aanvraagformulier bijdrage afvalstoffenheffing en volg de instructies. Het is goed om te weten dat Tribuut de aanvraag in behandeling neemt en beoordeelt, uw gemeente verzorgt de eventuele uitbetaling. Dit is na afloop van het belastingjaar.