Goed geholpen, snel geregeld

Gebruikersbelasting (bij overlijden)

De gebruikersbelasting zoals afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting zijn belastingsoorten die lopen van 1 januari tot en met 31 december. Bij overlijden in de loop van het jaar wordt de gebruikersbelasting verminderd. Deze vermindering betreft de periode vanaf datum overlijden tot 31 december.

Een voorbeeld: is de datum van overlijden 25 mei? Dan wordt de aanslag verminderd over de maanden juni t/m december.

Vervolg gebruikersbelastingen na overlijden

Was de betaling geregeld via automatische incasso? Dan wordt het na vermindering nog te betalen bedrag afgeschreven in de nog resterende termijnen van het jaar.

  • Wij sturen een verminderingsbeschikking van de aanslag naar de erfgenamen van de overledene.
  • Blijft de partner/medebewoner op hetzelfde adres wonen? Dan ontvangt de partner/medebewoner daarna een aanslagbiljet voor de gebruikersbelastingen vanaf datum overlijden van de partner tot einde belastingjaar. Wilt u deze via automatische incasso betalen? Dan kunt u via MijnTribuut een automatische incasso regelen. Kies in het menu voor: ‘Betalen/incasso’. Daarna kiest u: ‘automatische incasso afgeven’.