Goed geholpen, snel geregeld

Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ)

Wat is het?

De Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) bepaalt dat gemeenten jaarlijks een nieuwe waarde vaststellen voor alle onroerende zaken. Denk hierbij aan woningen, bedrijfsgebouwen en ongebouwde grond. Deze waarde wordt vastgelegd in een beschikking die u jaarlijks voor het einde van februari ontvangt (wanneer u op 1 januari eigenaar of gebruiker bent).

Waarvoor wordt de WOZ-waarde gebruikt?

Wij gebruiken de WOZ-waarde om te bepalen hoeveel onroerende-zaakbelasting (OZB) u moet betalen. Wij geven uw WOZ-waarde ook door aan het waterschap (voor de waterschapsbelastingen) en aan de Belastingdienst (voor inkomsten-, erf- en schenkbelasting). De WOZ-waarde wordt bij sommige gemeenten tevens gebruikt voor het bepalen van de rioolheffing.

Hoe wordt uw WOZ-waarde bepaald?

Onze taxateurs bepalen de WOZ-waarde van uw woning. Bij het taxeren kijken wij naar verkoopcijfers van goed vergelijkbare objecten die op of rond de waardepeildatum 1 januari van het voorafgaande jaar zijn verkocht. Aan de hand van deze verkoopcijfers berekenen we de waarde van uw woning. Via MijnTribuut kunt u uw taxatieverslag inzien.

Taxatieverslag inzien

Via MijnTribuut kunt u uw WOZ-taxatieverslag bekijken.

Hoe kunt u een WOZ-beschikking opvragen?

Als u eind februari geen WOZ-beschikking heeft ontvangen, dan kunt u deze alsnog opvragen als u:

  • mede-eigenaar of medegebruiker van de onroerende zaak bent
  • na 1 januari de nieuwe eigenaar of gebruiker bent geworden
  • of erfgenaam bent en de WOZ-waarde nodig heeft voor het berekenen van schenk- en erfbelasting. Hiervoor moet u documenten overleggen waaruit blijkt dat u erfgenaam bent.

De WOZ-beschikking kunt u opvragen bij ons door contact met ons op te nemen.

Woning in aan- of verbouw

Ook een woning of bedrijfspand in aanbouw heeft een waarde, namelijk de waarde van de grond vermeerderd met de waarde van het deel van het pand dat op 1 januari van het belastingjaar gerealiseerd is. Ook deze WOZ-waarde leggen wij vast.

Een verbouwing kan invloed hebben op de WOZ-waarde. De WOZ-waarde wordt bepaald naar de toestand van het object op 1 januari van het jaar waarvoor de beschikking geldt. Vond de verbouwing plaats na 1 januari? Dan neemt de gemeente deze wijziging pas mee bij het vaststellen van de WOZ-waarde van het jaar daarop.

Taxatieverslag inzien

Via MijnTribuut kunt u uw WOZ-taxatieverslag bekijken.

Meer informatie