zoeken in onze website

A A A

Goed geholpen
Snel geregeld

WOZ

Wat is het?

De Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) bepaalt dat gemeenten jaarlijks een nieuwe waarde vaststellen voor alle onroerende zaken; woningen, bedrijfsgebouwen en ongebouwde grond. Deze waarde wordt vastgelegd in een beschikking die u jaarlijks in januari of februari ontvangt wanneer u op 1 januari eigenaar of gebruiker bent.

Waarvoor wordt de WOZ-waarde gebruikt?

Tribuut gebruikt de WOZ-waarde om te bepalen hoeveel onroerende-zaakbelasting (OZB) u moet betalen. Tribuut geeft uw WOZ-waarde ook door aan het waterschap voor de waterschapsbelastingen en aan de Belastingdienst voor inkomsten-, erf- en schenkbelasting. Uw WOZ-waarde wordt tevens gebruikt voor het bepalen van de reclamebelasting voor ondernemers.

Hoe kunt u een WOZ-beschikking opvragen?

Als u in januari of februari geen WOZ-beschikking heeft ontvangen, dan kunt u deze alsnog opvragen als u:

  • mede-eigenaar of medegebruiker van de onroerende zaak bent
  • na 1 januari de nieuwe eigenaar of gebruiker bent geworden
  • of erfgenaam bent en de WOZ-waarde nodig heeft voor het berekenen van schenk- en erfbelasting. Hiervoor moet u documenten overleggen waaruit blijkt dat u erfgenaam bent.

De WOZ-beschikking kunt u opvragen bij Tribuut door een mail te sturen naar info@tribuut.nl. Tribuut is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 08.30–17.00 uur en op vrijdag van 08.30–12.30 uur op telefoonnummer 055 580 22 22.

Hoe wordt uw WOZ-waarde bepaald?

Een taxateur bepaalt de WOZ-waarde van uw woning. Tribuut kijkt bij het taxeren naar verkoopcijfers van goed vergelijkbare woningen die op of rond de waardepeildatum 1 januari van het voorafgaande jaar zijn verkocht. Aan de hand van deze verkoopcijfers berekenen we de waarde van uw woning. Om u inzicht te geven in de taxatie kunt u het verslag inzien van uw woning of bedrijfspand.

Woning in aan- of verbouw

Ook een woning of bedrijfspand in aanbouw heeft een waarde, namelijk de waarde van de grond vermeerderd met de waarde van het deel van het pand dat op 1 januari van het belastingjaar gerealiseerd is. Daarom legt Tribuut ook hiervan de WOZ-waarde vast.

Een verbouwing kan van invloed zijn op de WOZ-waarde. De WOZ-waarde wordt bepaald naar de toestand van het object op 1 januari van het jaar waarvoor de beschikking geldt. Vond de verbouwing plaats na 1 januari, dan neemt de gemeente deze wijziging pas mee bij het vaststellen van de WOZ-waarde van het jaar daarop.

Taxatieverslag inzien

U kunt direct uw WOZ-taxatieverslag online inzien en downloaden.

Hoe vraagt u een taxatieverslag aan?

U kunt direct uw WOZ-taxatieverslag online inzien en downloaden.

Meer informatie