Goed geholpen, snel geregeld

Wel alvast betalen

Het is verstandig om wel een begin te maken met het betalen van de aanslag. Mochten wij uw verzoek om kwijtschelding afwijzen dan hoeft u niet alles ineens te betalen. Komt u in aanmerking voor kwijtschelding dan krijgt u het teveel betaalde bedrag terug. 

Sommige gemeenten verlenen gedeeltelijk, of geen kwijtschelding voor de ledigingen van het afval. Deze kosten moeten betaald worden. Klik op uw gemeente (gemeente wordt deze link Tribuut Belastingcentrum > Informatie > Kwijtschelding > Kwijtschelding per gemeente) om te kijken wat de spelregels zijn.