Goed geholpen, snel geregeld

Ik heb vorig jaar al kwijtschelding ontvangen

U hoeft niet opnieuw kwijtschelding aan te vragen als u voorgaand jaar kwijtschelding heeft gekregen en toestemming heeft gegeven uw gegevens te toetsen. Dit doen wij bij andere teams binnen Tribuut, de gemeente, de Belastingdienst, het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) en de RDW (de Rijksdienst voor het Wegverkeer).

Krijgt u in een jaar meerdere aanslagbiljetten? Neem dan contact op met Tribuut.

Soms kunnen wij niet alle gegevens automatisch controleren. In dat geval ontvangt u van ons eerst een verzoek om nadere informatie aan te leveren, voordat wij uw verzoek opnieuw kunnen beoordelen.

Vraagt u wel om kwijtschelding maar verleent u geen toestemming om ook de volgende jaren gegevens te controleren? Dan moet u steeds, nadat u een aanslagbiljet heeft ontvangen, een aanvraagformulier voor kwijtschelding indienen. Ook wanneer u wel toestemming voor een jaarlijkse automatische toets heeft gegeven, maar uw aanvraag werd afgewezen, dient u het volgende jaar zelf een aanvraag in te dienen. Wij mogen uw gegevens dan niet meer automatisch toetsen.