Goed geholpen, snel geregeld

Mijn verzoek om kwijtschelding is afgewezen

Wijzen wij uw verzoek om kwijtschelding af, dan betaalt u de gemeentebelasting alsnog. Dit kan bijvoorbeeld met een machtiging automatische incasso of u maakt het geld zelf over naar rekeningnummer NL53 RABO 0374 1397 41 onder vermelding van het aanslagbiljetnummer. 

Niet eens met onze beslissing?
Wanneer u het niet eens bent met onze afwijzing van uw aanvraag, kunt u binnen tien dagen na dagtekening van de beschikking in beroep gaan bij het bestuur van Tribuut. Uw beroepschrift moet uw motivatie waarom u het niet eens bent met de beslissing bevatten evenals een handtekening. Aan het indienen en het behandelen van dit beroep zijn geen kosten verbonden. De termijn voor de afhandeling van een beroepschrift bedraagt acht weken. U ontvangt van ons een brief met een uitspraak op uw beroep.

Het is natuurlijk ook mogelijk om telefonisch contact met ons op te nemen voor meer uitleg over onze beslissing. Wij geven u graag een mondelinge toelichting.