Goed geholpen, snel geregeld

Hoe maakt u digitaal bezwaar

U kunt digitaal bezwaar maken via MijnTribuut of via de QR-tag op uw aanslagbiljet. Doet u dit binnen zes weken na ontvangst van uw aanslagbiljet. Het indienen van een bezwaarschrift (zowel digitaal als schriftelijk) is gratis

Kies na inloggen bij MijnTribuut of na het scannen van de QR-tag op uw aanslagbiljet voor de optie "bezwaar maken". Vervolgens selecteert u de aanslag waartegen u bezwaar wilt maken. Daarna ziet u de detailgegevens van het aanslagbiljet. Volg de instructies in het digitale formulier. Heeft u alle stappen ingevuld? Klik dan op 'verzenden'.

Goed om te weten dat het indienen van een bezwaar niet betekent dat de betaling wordt uitgesteld. Wilt u uitstel van betaling aanvragen? Dat kunt u schriftelijk doen. Stuur uw verzoek naar info@tribuut.nl of naar Postbus 280, 8160 AG Epe. Het kan zijn dat u invorderingsrente verschuldigd bent. Mocht daar sprake van zijn, dan ontvangt u hierover vanzelf bericht.