Goed geholpen, snel geregeld

Wie kan bezwaar maken

Een bezwaarschrift indienen kan door:

  • degene op wiens naam de aanslag of de naheffingsaanslag staat;
  • erfgenamen;
  • een medebelastingplichtige zoals een medebewoner of -eigenaar die niet op het aanslagbiljet vermeld staat;
  • een gemachtigde (de belastingplichtige kan iemand machtigen).