Goed geholpen, snel geregeld

Hoe maakt u schriftelijk bezwaar

Bezwaar maken kan schriftelijk. Doet u dit binnen zes weken na ontvangst van uw aanslagbiljet. Het indienen van een bezwaarschrift (zowel digitaal als schriftelijk) is gratis

Zorg ervoor dat in uw brief staat: 

  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft; 
  • uw naam, adres en telefoonnummer;
  • het aanslagnummer en de belastingsoort waartegen u bezwaar maakt;
  • korte motivatie van uw bezwaar.
  • maakt u namens iemand anders bezwaar? Wilt u dan een schriftelijke machtiging erbij doen?

E-mail uw ondertekende bezwaarschrift naar bezwaren@tribuut.nl of stuur het naar:
Tribuut, Postbus 280, 8160 AG Epe.

Goed om te weten dat het indienen van een bezwaar niet betekend dat de betaling wordt uitgesteld. Wilt u uitstel van betaling aanvragen? Dan kunt u dat in uw bezwaarschrift vermelden. Het kan zijn dat u invorderingsrente verschuldigd bent. Mocht daar sprake van zijn, dan ontvangt u hierover vanzelf bericht.