Goed geholpen, snel geregeld

Wat als u te laat reageert

Dan beoordelen wij of wij uw bezwaarschrift niet ontvankelijk moeten verklaren. Dit betekent dat wij uw bezwaar niet inhoudelijk behandelen. Geef daarom altijd in uw bezwaarschrift aan waarom u niet binnen zes weken na dagtekening van uw aanslagbiljet het bezwaar heeft ingediend.