Goed geholpen, snel geregeld

Veelgestelde vragen over uw WOZ-waarde

De kans is groot dat de WOZ-waarde van uw woning dit jaar is gestegen. Dat komt omdat de WOZ-waarde van uw woning de geschatte marktwaarde is op 1 januari van het vorige jaar. Een jaar geleden waren de huizenprijzen nog erg hoog.

De gemeentes houden met deze stijging bij de vaststelling van de OZB-tarieven voor belastingjaar 2024 echter wel rekening. Een hogere WOZ-waarde hoeft dus niet meteen te leiden tot hogere gemeentebelastingen. 

De Waarderingskamer (de onafhankelijke toezichthouder) maakte een filmpje met een handige uitleg over de totstandkoming van de WOZ-waarde. Bekijk het filmpje door op de playbutton in onderstaande afbeelding te klikken:


De WOZ-waarde voor het belastingjaar 2024 is gebaseerd op het prijspeil 1 januari 2023. De marktwaarde (dat is het bedrag waarvoor u uw woning toen had kunnen verkopen) is daarbij van belang. Op 1 januari 2023 was er een stijgende lijn op de vastgoedmarkt merkbaar en was de verkoopprijs van woningen hoog. Op dat prijsniveau moeten wij de WOZ-waarde van uw woning baseren. Bij het bepalen van de WOZ-waarde wordt altijd gekeken naar de waarde van het vorige jaar. Dat heeft de wet zo bepaald. Goed om te weten dat wij voor de WOZ-waarde van 2025, volgend jaar dus, kijken naar het prijspeil van 2024. 

Procentuele waardestijging ten opzichte van vorig jaar
Een taxateur kijkt bij een waardebepaling niet naar een procentuele waardestijging. De waarde van uw woning moet ieder jaar opnieuw worden vastgesteld omdat de waardepeildatum ieder jaar wijzigt.

Wilt u bezwaar maken en verwijst u daarbij alleen naar een stijgingspercentage? Dat is in de meeste gevallen niet voldoende. Het gaat erom dat u zo goed mogelijk aangeeft wat voor de waarde van uw woning van belang is. Denk hierbij aan bijvoorbeeld: achterstallig onderhoud of een gedateerde woning. Dit kunt u goed met een taxateur bespreken.

Taxatieverslag al bekeken?
In het taxatieverslag kunt u alle informatie over uw woning vinden. Hierin staan ook de verkoopprijzen van woningen die vergelijkbaar zijn met uw woning. Dit kan een eventuele waardestijging van uw woning verklaren.

Waar vind ik mijn taxatieverslag?
Door in te loggen op MijnTribuut kunt u uw taxatieverslag bekijken. Dit doet u door:

Stap 1: Log in met de DigiD van degene op wiens naam het aanslagbiljet staat;

Stap 2: Kies de optie ‘documenten’ en dan ‘taxatieverslag’;

Stap 3: Klik op ‘pdf’ om het taxatieverslag te bekijken.


Onze taxateurs bepalen de WOZ-waarde van uw woning. Daarbij kijken zij naar een aantal gegevens. Deze zijn:

  • Verkoopcijfers van goed vergelijkbare objecten die rond de peildatum van het voorafgaande jaar zijn verkocht;
  • Objectgegevens van uw eigendom. Dat is niet alleen uw woning of bedrijfspand (met bijbehorende grond) maar ook overige opstallen op uw terrein. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een berging, garage of carport;
  • Uitgevoerde bouwvergunningen. Dit kan een uitbreiding van uw woning zijn, een gerealiseerde aanbouw of een dakkapel.

U kunt zelf het taxatieverslag van uw woning inzien. Meer informatie over Waardering Onroerende Zaken vindt u op de pagina WOZ.

Het WOZ-waardeloket toont de gegevens die wij hebben aangeleverd. Wij stellen de WOZ-waarde vast naar het prijspeil op 1 januari van het voorgaande jaar. Dit heet de waardepeildatum. De WOZ-waarde voor belastingjaar 2023 heeft dus 1 januari 2023 als waardepeildatum.

Let op: op www.WOZwaardeloket.nl staat de waarde van 2024 vermeld als peildatum 1-1-2023 en wordt het belastingjaar niet vermeld. De waarde van belastingjaar 2023 staat bij peildatum 1-1-2022.

Heeft u vragen over uw WOZ-waarde? Neem dan gerust contact met ons op.

Bel ons eerst. Misschien hebben we een fout gemaakt. Dan herstellen we die graag snel voor u. Dat voorkomt dat u formeel bezwaar moet maken. U kunt ons hiervoor bellen op 055 580 22 22. 

Besluit u alsnog om bezwaar te maken? Dat kan binnen zes weken na ontvangst van uw aanslagbiljet. U kunt digitaal bezwaar maken via MijnTribuut of via de QR-tag op uw aanslagbiljet. U kunt ook schriftelijk bezwaar indienen tegen de aanslag. We vragen u wel om eerst te betalen. Betalen hoeft niet als u van ons schriftelijk uitstel van betaling heeft gekregen. Zodra wij uw bezwaar toekennen, verlagen of vernietigen wij uw aanslagbiljet. Uiteraard ontvangt u het teveel betaalde geld terug.

Meer informatie vindt u onder bezwaar maken.

U kunt uw WOZ-taxatieverslag bekijken via MijnTribuut of via de QR-tag op uw aanslagbiljet. 

Let op: log in met DigiD op naam van degene op wiens naam het aanslagbiljet gemeentebelasting staat.