Goed geholpen, snel geregeld

Veelgestelde vragen over uw WOZ-waarde

De kans is groot dat de WOZ-waarde van uw woning dit jaar fors is gestegen. Dat komt omdat de WOZ-waarde van uw woning de geschatte marktwaarde is op 1 januari van het vorige jaar. Een jaar geleden waren de huizenprijzen nog erg hoog.

De gemeentes houden met deze stijging bij de vaststelling van de OZB-tarieven voor belastingjaar 2023 echter wel rekening. Een hogere WOZ-waarde hoeft dus niet meteen te leiden tot hogere gemeentebelastingen. 

De Waarderingskamer (de onafhankelijke toezichthouder) maakte een filmpje met een handige uitleg over de totstandkoming van de WOZ-waarde. Bekijk het filmpje door op de playbutton in onderstaande afbeelding te klikken:


Onze taxateurs bepalen de WOZ-waarde van uw woning. Daarbij kijken zij naar een aantal gegevens. Deze zijn:

  • Verkoopcijfers van goed vergelijkbare objecten die rond de peildatum van het voorafgaande jaar zijn verkocht;
  • Objectgegevens van uw eigendom. Dat is niet alleen uw woning of bedrijfspand (met bijbehorende grond) maar ook overige opstallen op uw terrein. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een berging, garage of carport;
  • Uitgevoerde bouwvergunningen. Dit kan een uitbreiding van uw woning zijn, een gerealiseerde aanbouw of een dakkapel.

U kunt zelf het taxatieverslag van uw woning inzien. Meer informatie over Waardering Onroerende Zaken vindt u op de pagina WOZ.

Het WOZ-waardeloket toont de gegevens die wij hebben aangeleverd. Wij stellen de WOZ-waarde vast naar het prijspeil op 1 januari van het voorgaande jaar. Dit heet de waardepeildatum. De WOZ-waarde voor belastingjaar 2023 heeft dus 1 januari 2022 als waardepeildatum.

Let op: op www.WOZwaardeloket.nl staat de waarde van 2023 vermeld als peildatum 1-1-2022 en wordt het belastingjaar niet vermeld. De waarde van belastingjaar 2022 staat bij peildatum 1-1-2021.

Heeft u vragen over uw WOZ-waarde? Neem dan gerust contact met ons op.

Bel ons eerst. Misschien hebben we een fout gemaakt. Dan herstellen we die graag snel voor u. Dat voorkomt dat u formeel bezwaar moet maken. U kunt ons hiervoor bellen op 055 580 22 22. Via MijnTribuut kunt u digitaal bezwaar maken tegen uw aanslag. U kunt ook schriftelijk bezwaar indienen tegen de aanslag.

Besluit u alsnog om bezwaar te maken? Dat kan binnen zes weken na ontvangst van uw aanslagbiljet. We vragen u wel om eerst te betalen. Behalve als u van ons schriftelijk uitstel van betaling heeft gekregen. Zodra wij uw bezwaar toekennen, verlagen of vernietigen wij uw aanslagbiljet. Uiteraard ontvangt u het teveel betaalde geld terug.

Meer informatie vindt u onder bezwaar maken.

U kunt uw WOZ-taxatieverslag inzien via MijnTribuut.

Let op: log in met DigiD op naam van degene op wiens naam het aanslagbiljet gemeentebelasting staat.

Ja.

Landelijk is besloten om woningen hetzelfde te gaan taxeren. Tot en met 2020 was de inhoud (m3) de basis voor de WOZ-waarde. Vanaf 2021 wordt de gebruiksoppervlakte(n) (m2) de basis. Deze nieuwe regeling staat in de Wet WOZ. Onze taxateurs hebben door middel van een onderzoek de gebruiksoppervlakte(n) berekend van de woningen in ons werkgebied.

Dat kan.

Door de nieuwe meetmethode kan de waarde van uw woning anders zijn. Bij een onderzoek van onze taxateurs zijn de gebruiksoppervlakte(n) voor alle woningen in ons werkgebied berekend. Er zijn zoveel mogelijk kenmerken van woningen gecontroleerd zoals bijvoorbeeld bouwjaar, ligging, kwaliteit en staat van onderhoud. Maar ook aan- en bijgebouwen. Uit de controle bleek dat een aantal waarden in het verleden niet correct zijn opgeslagen. Dit is nu gecorrigeerd. Om die reden kan de waarde van uw woning anders zijn.

Meer informatie over deze meetinstructies vindt u op www.waarderingskamer.nl.