Goed geholpen, snel geregeld

Veelgestelde vragen over overlijden

De periode na het overlijden van een naaste is een verdrietige tijd. Dat realiseren wij ons. Ook wordt u mogelijk geconfronteerd met het regelen van administratieve zaken. Daarbij hoort onvermijdelijk ook de gemeentebelasting. Als iemand komt te overlijden, dan geeft de gemeente dit aan ons door. Dit gaat automatisch.

Op de pagina "overlijden" kunt u meer informatie lezen over de situatie na overlijden.


De automatische incasso is persoonlijk. Deze mag door ons niet overgezet worden op een andere naam. Wij zien ook niet aan welke naam een IBAN is gekoppeld. Bij overlijden voor 1 december van het belastingjaar sturen wij een vermindering gemeentebelastingen naar de erven.

De aanslag gemeentebelastingen wordt verminderd. Daarvan wordt een verminderingsbeschikking gemeentebelastingen verstuurd. Hierop staat vetgedrukt vermeld of er nog een te betalen bedrag open staat. AIs er nog een bedrag te betalen is, dan wordt dat bedrag nog in termijnen afgeschreven. De afschrijvingen lopen, ondanks de vermindering, door tot en met eind december. Het termijnbedrag zal na de vermindering wel lager zijn.

Dan ontvangt de langst ingeschrevene of bij gelijke inschrijving de oudste persoon een aanslagbiljet gemeentebelastingen. Deze aanslag gaat over de periode van overlijden van de huisgenoot tot aan het einde van het belastingjaar. Deze aanslag kan ook in termijnen worden betaald. Daarvoor moet een nieuwe machtiging voor automatische incasso worden afgegeven. Deze kan afgegeven worden via MijnTribuut door in te loggen met uw DigiD. Ook is het mogelijk dat u ons belt, dan sturen wij u een machtigingskaart.

Lees op de pagina 'betalen' meer informatie over het betalen van uw aanslagbiljet.