Goed geholpen, snel geregeld

Veelgestelde vragen over de aanslag gemeentebelastingen 2023

Bel ons eerst. Misschien hebben we een fout gemaakt. Dan herstellen we die graag snel voor u. Dat voorkomt dat u formeel bezwaar moet maken. U kunt ons hiervoor bellen op 055 580 22 22. Via MijnTribuut kunt u digitaal bezwaar maken tegen uw aanslag. U kunt ook schriftelijk bezwaar indienen tegen de aanslag.

Besluit u alsnog om bezwaar te maken? Dat kan binnen zes weken na ontvangst van uw aanslagbiljet. We vragen u wel om eerst te betalen. Betalen hoeft niet als u van ons schriftelijk uitstel van betaling heeft gekregen. Zodra wij uw bezwaar toekennen, verlagen of vernietigen wij uw aanslagbiljet. Uiteraard ontvangt u het teveel betaalde geld terug.

Meer informatie vindt u onder bezwaar maken.

U kunt dan telefonisch contact met ons opnemen op het telefoonnummer 055 580 22 22 om een beschikking op verzoek aan te vragen.

Dit klopt. De lastenverlichting voor de gemeente liep tot en met het jaar 2022. Vanaf 2023 heeft de gemeenteraad van de gemeente Epe besloten om de lastenverlichting niet meer toe te passen.

De gemeenteraad van de gemeente Apeldoorn heeft besloten om éénmalig €100,- per aanslagbiljet uit te keren aan de gebruikers van woningen en niet-woningen. Als u meerdere objecten in gebruik heeft krijgt u eenmaal €100,- en niet €100,- per object. U heeft recht op deze lastenverlichting als u op 1 januari 2023 gebruiker bent van een pand of een woning.

Deze éénmalige uitkering wordt verrekend op uw aanslag gemeentebelastingen 2023.

Als het bankrekeningnummer bij ons bekend is dan krijgt u dit bedrag zo snel mogelijk teruggestort op uw bankrekening.

Is uw bankrekeningnummer bij ons niet bekend? Dan ontvangt u van ons een brief om uw rekeningnummer door te geven. Wij willen u vragen dit formulier in te vullen en terug te sturen naar het adres in de brief. 

Per 1 januari 2023 verzorgt Tribuut Belastingsamenwerking de heffing en inning van de gemeentelijke belastingen van de gemeente Brummen. Dit is er voor u veranderd:

  • Het aanslagbiljet ziet er anders uit
  • De voorlopige aanslag voor het legen van de grijze container met het grijze deksel is komen te vervallen. Vanaf 2023 ontvangt u geen voorlopige aanslag meer maar registreren we het aantal keren dat u de container aan de weg zet. De kosten hiervoor vindt u op de aanslag van volgend jaar.
  • U betaalt in het vervolg aan Tribuut Belastingsamenwerking. Heeft u in het verleden de gemeente Brummen gemachtigd om de gemeentebelastingen automatisch af te schrijven? U hoeft dan niets te doen. Tribuut neemt de machtiging automatisch over.
  • Het rekeningnummer van Tribuut is NL53 RABO 0374 1397 41. Dit nummer staat bij de afschrijving vermeld.
  • Maakt u altijd zelf uw betalingen voor de gemeentebelasting over? Wijzig dan de gegevens in het adresboek van uw internetbankieren programma.
  • Als u geen automatische incasso heeft dan is de betaaltermijn veranderd. Deze is van twee termijnen naar één termijn gegaan.

Voorheen ontving u de aanslagen gemeentebelastingen via de gemeente Brummen. Vanaf 01-01-2023 legt Tribuut de aanslagen gemeentebelastingen op namens de gemeente Brummen. Vermoedelijk heeft u Tribuut nog geen toestemming gegeven om uw post digitaal naar u te versturen. Hierdoor is de aanslag per post naar u verstuurd.

Via de berichtenbox van MijnOverheid kunt u aangeven dat u de aanslagen van Tribuut digitaal wilt ontvangen. Als u eenmaal bent ingelogd dan gaat u naar instellingen - Organisaties Berichtenbox - Samenwerkingsverbanden, vink Tribuut aan en sla deze keuze op. Let op: deze wijziging kunt u niet doorvoeren in de MijnOverheid app op uw telefoon.

U kunt onder 'instellingen' ook aangeven of u bijvoorbeeld een melding wilt ontvangen zodra er een document voor u klaar staat. Zet daarvoor 'meldingen berichtenbox' aan. 

Tip: controleer of uw e-mailadres juist is.


Dat kan via de berichtenbox van MijnOverheid. Als u eenmaal bent ingelogd dan gaat u naar instellingen - Organisaties Berichtenbox - Samenwerkingsverbanden, vink Tribuut aan en sla deze keuze op. Let op: deze wijziging kunt u niet doorvoeren in de MijnOverheid app op uw telefoon.

U kunt onder 'instellingen' ook aangeven of u bijvoorbeeld een melding wilt ontvangen zodra er een document voor u klaar staat. Zet daarvoor 'meldingen berichtenbox' aan. 

Tip: controleer of uw e-mailadres juist is.