Goed geholpen, snel geregeld

Algemene vragen/ overige vragen

Ja. Dat kan via de berichtenbox van MijnOverheid. Als u eenmaal bent ingelogd dan gaat u naar instellingen - Organisaties Berichtenbox - Samenwerkingsverbanden, vink Tribuut aan en sla deze keuze op. Let op: deze wijziging kunt u niet doorvoeren in de MijnOverheid app op uw telefoon.

U kunt onder 'instellingen' ook aangeven of u bijvoorbeeld een melding wilt ontvangen zodra er een document voor u klaar staat. Zet daarvoor 'meldingen berichtenbox' aan. 

Tip: controleer of uw e-mailadres juist is.

Ontwikkelingen in de woningmarkt zijn belangrijk voor de WOZ-waarde. Wij stellen nieuwe woningeigenaren een aantal vragen zodat wij:

Inzicht krijgen in de woningmarkt

Wij verzamelen, analyseren en registreren gegevens over woningprijzen. Daarmee weten we meer over het niveau en de ontwikkeling van de woningmarkt. We gebruiken de gegevens ook als we onroerende zaken opnieuw waarderen op een nieuwe waardepeildatum. Uw verkoopgegevens worden dan, na analyse, gebruikt om te dienen als onderbouwing voor vergelijkbare onroerende zaken. Met dit onderzoek kunnen we alle woningen taxeren en de WOZ-waarde bepalen. Om dit goed te kunnen doen zijn gemeenten verplicht om uw gegevens te verzamelen.

Onderzoek kunnen doen voor verschillende instanties

Sommige instanties vragen ons om onderzoek te doen naar de verkoopcijfers van verkochte woningen naar de WOZ. Denk hierbij aan de gemeenten die binnen het samenwerkingsverband van Tribuut vallen. Ook moeten wij gegevens aanleveren aan de Waarderingskamer. De Waarderingskamer controleert of gemeenten de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) goed uitvoeren. Op waarderingskamer.nl kunt u meer informatie vinden over dit onderwerp.

Ja.

Het kosteloos verstrekken van gegevens is verplicht. Dit staat in artikel 47 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Dit artikel is ook van toepassing op het verstrekken van gegevens en inlichtingen die van belang kunnen zijn voor de waardebepaling en waardevaststelling in het kader van de Wet WOZ.

De door u ingevulde gegevens worden niet aan derden verstrekt. Ze worden uitsluitend gebruikt voor de waardebepaling en voor het opleggen van onroerende zaakbelastingen.

Voor iedereen die betrokken is bij de uitvoering van de Wet WOZ geldt de geheimhoudingsplicht krachtens artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht.